Česká architektura 2000 - 2001

Cílem ročenky české architektury je pravidelně podávat zprávu o aktuální situaci a vývoji oboru především širší, ale i odborné veřejnosti a přinášet podněty k veřejné diskuzi, a to prostřednictvím zdokumentovaných vybraných prací (maximálně třicet pět) českých autorů. Pro zájemce ze zahraničí pak ročenka slouží jako přehled aktuální české architektonické scény. Výběr staveb do reprezentativní dvoujazyčné publikace provádí vždy jedna osobnost z prací nabídnutých vyzvanými architekty. Zatímco první vydání ročenky české architektury dokumentovalo tvorbu českých architektů na konci devadesátých let, v tomto vydání je na příkladech vybraných staveb představena práce zavedených i nově vznikajících kanceláří po roce 2000, v roce jedna.
Je potěšitelné, že polovina staveb vznikla v kancelářích mladých a zatím méně známých architektů a notoricky známá a stále se opakující jména, jako Fiala, Pleskot, Lábus nebo Koucký, jsou doplněna jmény Lacko, Redčenkov, Tomášek, Sladký, Beránek, Eichler, Jakubec a dalšími. A tak, jak se pomalu zlepšuje celospolečenská situace i architektonická praxe a úloha architektonických ateliérů nabývají svého významu a jejich poslání - dobře navrhnout a postavit dům - dostává smysl.
Po období intenzivní výstavby bank a administrativních budov je podstatná část stavební produkce směrována i do bydlení. A to jak do výstavby objektů financovaných soukromými investory, tak i do výstavby podporované státem. Soutěže na tzv. startovní byty a domovy důchodců mají své vítěze i výsledky.
Třicet pět staveb vybraných do této ročenky nejsou sice stavby reprezentativní v tradičním slova smyslu, ale jsou to realizace, hledající ony ideální podminky, soulad a souznění, které jim jejich jistý odstup umožňuje. Tak představuje třicet pět typologicky rozmanitých staveb navržených českými architekty architektka M. Cajthamlová. Součástí publikace je také zpráva o vývoji českého stavebnictví a bytové výstavby a výsledky vybraných célostátních soutěží.
Publikaci v rozsahu 165 stran (35 realizací a 324 obrazů) vydalo vydavatelství Prostor - architektura, interiér, design, o. p. s.
re/