Úvod A-D E-G H-J K-L M-P R-S Š-Ž Závěr

(Pro zobrazení hesla klikni v horním menu na příslušný interval, ve kterém se nachází počáteční písmeno jména architekta)

   O autoroviing arch Kamil Dvořák, DrSc

je teoretik a historik architektury. Narodil se v roce 1934. Vystudoval architekturu v Praze. Většinu produktivního věku pracoval ve Výzkumném ústavu výstavby a architektury v Praze, kde řadu let vedl Kabinet teorie architektury. Po sametové revoluci se stal ředitelem ústavu. Aktivně též pracoval v mezinárodních organizacích IFHP, ENHR a CIB, přednášel na kongresech, vysokých školách a ve vědeckých a projektových útvarech v zahraničí i u nás. Je autorem řady odborných článků a publikací vydaných u nás i v zahraničí.

Kamil Dvořák: Architekti v Českých zemích

ÚVOD KE SLOVNÍKU


Pod titulkem "Architekti v českých zemích" uveřejňujeme údaje o nejvýznamnějších architektech, kteří kdy působili na území dnešních Čech, Moravy a Slezska a jejichž tvorba je již uzavřena. U každého autora je uveden stručný životopis (popř. i podobenka), chronologický seznam jeho hlavních děl (zejména realizovaných staveb, avšak i nejzávažnějších projektů, publikací apod.) a též krátké zhodnocení jeho významu. U mnohých je zmíněna i literatura pojednávající o jejich tvorbě. Mezi architekty, kteří projektovali a realizovali budovy, jsou zahrnuti i autoři urbanistických souborů, interiérů, scénografií a též teoretických a historických prací o architektuře. Autor bude mít radost, najde-li slovník své čtenáře-uživatele a přispěje-li k prohloubení jejich znalostí o historii naší architektury a o lidech, kteří svou tvorbou všechnu tu krásu kolem nás vytvořili.

Stránka je v současné době upravována...
[Na začátek stránky]