uiv=Content-Type content="text/html; charset=windows-1250">

Kamil Dvořák: Slovník architektů

Karel Filsak [1917-2000]Karel Filsak
Karel Filsak se narodil 10. 10. 1917 v Jindřichově Hradci, jako syn stavebního podnikatele. Studium architektury na ČVUT v Praze přerušeno válkou. V letech 1939-42 nacisty uvězněn. Poté 1943-46 pracuje v ateliéru J. Gočára. V roce 1947 absolvuje na ČVUT, zde v letech 1947-48 asistentem prof. Starého a prof. Mikuškovice. Od roku 1949 pracuje v pražském Stavoprojektu v ateliéru J. Havlíčka, 1954-57 zde vede vlastní ateliér. V letech 1958-60 vede ateliér Konstruktivy, 1960-67 vede významný projektový ateliér Československých aerolinií, 1967-71 má ateliér ve Sdružení projektových ateliérů, 1971-75 vede ateliér Epsilon v Projektovém ústavu výstavby hl. m. Prahy. Roku 1997 získává cenu Obce architektů za celoživotní tvorbu. Umírá 1.7.2000.Hlavní díla:
 • Věžové obytné domy na sídlišti Kladno-Rozdělov (1951-55, Havlíček, spolupráce Filsak, Bubeníček)
 • Průmyslová škola hornická v Senbachu (1954-56, s Bubeníčkem)
 • Osmiletá škola v Hrabové u Ostravy (1955-57, s Bubeníčkem, Švecem a Chybným)
 • Čs. pavilón na veletrhu v Plovdivu (1956)
 • Kulturní dům v Libčicích (1956-58, s Pavelkou a Kubitou)
 • Budovy nového letiště Praha-Ruzyně (1. cena v soutěži 1959, realizace do 1967, s Bubeníčkem, Loudou a Šrámkem)
 • Interiéry kanceláří čs. aerolinií v Praze, Bagdadu, Bombaji, Budapešti, Damašku, Frankfurtu, Karlových Varech, Kodani, Košicích, Paříži, Římě, Sofii, Stockholmu, Varšavě, Vídni (1959-66, s kolektivem spolupracovníků)
 • Budovy československých velvyslanectví (vždy 1. cena v soutěži) - v Pekingu (soutěž 1956, realizace do 1960, s Bubeníčkem, Loudou a šrámkem) v Brazílii (soutěž 1962, realizace do 1973, s Bubeníčkem, Loudou a Šrámkem) l" v Novém Dilií (soutěž 1966, realizace do 1974, s Bubeníčkem, Filsakem ml. a Kozlem) ^- v Káhiře (soutěž 1976, realizace do 1979, s Tomsem, Vránou a Štulcem) fr- budovy čs. stálé mise při OSN v Ženevě (1965-67, s Bubeníčkem a Šrámkem)
 • Hotel Intercontinental na nám. Curieových v Praze (1967-74, s Bubeníčkem, Šrámkem, Švecem a Cubrem)
 • Přestavba a dostavba paláce SIA na hotel ROH (do 1977, s Hacmacem a Filsakem m!.), později rekonstrukce na hotel President na nám. Curieových v Praze (do 1989, s Filsakem ml. a Pivoňkou)
 • Architektonické řešení nového Barrandovského mostu přes Vltavu v Praze (1977-81, s Filsakem ml., inženýrské řešení Hejnic a kol.)
 • Rekonstrukce hotelu Transit, nyní hotel Elegant, v Praze-Ruzyni (1992, s Filsakem mi. a Pivoňkou)
 • Řada nerealizovaných projektů (se spolupracovníky): Jihočeské divadlo v Českých Budějovicích (1960), čs. pavilón na EXPO v Ósace (1968), hotel u býv. Švermova mostu v Praze (1967), čs. velvyslanectví ve Stockholmu (1969), hotel na nám. Republiky v Praze (1970) aj.

Dílo Karla Filsaka a jeho spolupracovníků je v naší architektuře druhé poloviny 20. století ojedinělé, má charakteristický velkorysý rukopis svého tvůrce. Filsak nepodlehl dobovým vlivům socialistického realismu, panelákovým systémům nebo neofunkcionalismu. Byl ovlivněn pozdním dílem Le Corbusiera, západoevropským tzv. brutalismem a japonským metabolismem. Jeho architektura je vznešená, monumentální a kompozičně dramatická. Svá nejlepší díla - zejména budovy velvyslanectví a stavby a interiéry pro čs. aerolinie - navrhoval se skvělými spolupracovníky, z nichž je třeba jmenovat alespoň K. Bubeníčka, J. Loudu, J. Šrámka a Filsaka ml. Na dotváření svých staveb zval naše přední malíře, sochaře a designéry. Z jeho pražských staveb vyniká zejména hotel Intercontinental na Starém Městě.


[Na začátek stránky]