Ročenka české architektury 2014-2015

  Vstupní budova Punkevních jeskyní


Pro návštěvu jeskyní je potřeba si zarezervovat termín, zájem turistů je velký. A tak potěší, že krásu jeskyní dotváří i kultivovaný vstupní objekt, jehož návrh byl vybrán v soutěži. Citlivé zakomponování do prostředí, příjemné měřítko, práce s trvanlivými materiály. Předprostor jako místo pro potkávání se a čekání na prohlídku. Začlenění stromů do sloupoví. Vysoké skály a klidná horizontála. Objekt vrůstá do krajiny i se všemi bezbariérovými vstupy.


Základní údaje: 
ADRESA:Punkevní jeskyně. Vavřinec 81, okres Blansko
AUTOŘI:Aleš Burian, Gustav Křivinka (Architektonická kancelář Burian-Křivinka, Brno)
SPOLUPRÁCE: Lukáš Loudil statika, Eva Wágnerová sadové úpravy, Daria Křivinková interiér
INVESTOR:Správa jeskyní České republiky
NÁKLADY:CZK 61,5 mil.
ZASTAVĚNÁ PLOCHA:582,6 m2
OBESTAVĚNÝ PROSTOR:3875 m3
HLAVNÍ DODAVATEL:Stavos Brno, JB Stavební
PROJEKT: 2004-2012
REALIZACE:2014-2015

lokalita: Pustý žleb v chráněné krajinné oblasti Moravský kras, hluboké údolí říčky Punkvy, sevřené vysokými vápencovými stěnami

zadání: na základě architektonické soutěže nahradit technicky i prostorově nevyhovující budovu z roku 1947 novostavbou s komfortnějším zázemím návštěvníků i zaměstnanců

architektura: vstupní hala a informační centrum, provozní a technické zázemí, přístaviště, úprava venkovních prostor/ nízká, mělce prohnutá střecha dimenzovaná s ohledem na požadavek odolnosti vůči pádu kamene z okolních skal / konstrukce střechy ukončena vrstvou hlíny a kamení, návaznost na sousední skalní výběžek, stávající se součástí interiéru / vstupní průčelí z velké části prosklené, kryté výraznou konzolou s betonovými sloupy a zakončené krytou lávkou k magickému otvoru počátku cesty do skalního masivu a na dno propasti Macocha

konstrukce a technologie: nosná konstrukce z monolitického železobetonu, strop nad prvním nadzemním podlažím 400 mm, celková tloušťka souvrství stropu a střechy 1,1 m / konstrukce střechy nad přístavištěm z ocelových rámů a lepených modřínových vazníků / prosklené stěny na dřevěné vynášecí konstrukci, venkovní obklad plných stěn v přízemí z masivních hrubě řezaných modřínových fošen, v suterénu z místního vápence / podlahy v návštěvnické části z litého teraca, v zázemí betonové / venkovní plochy z kartáčovaných betonů a kamenného odseku / vytápění tepelnými čerpadly ze zemních vrtů[Na začátek stránky]


Hlavní dodavatel Main contractor