Ročenka české architektury 2014-2015

  Památník obětí heydrichiády v Praze


Pod slovem památník si jako první vybavím objekt, který často dominuje místu. Připomínat si důležité okamžiky z dějin má své opodstatnění. Na návrhu památníku obětí heydrichiády, který vzešel ze soutěže, oceňuji veskrze architektonickou práci s prostorem. Nic se samoúčelně nevkládá, pracuje se s prvkem vstupu - dveřmi. Ty se stávají symbolickou poslední bránou - přechodem mezi životem a smrtí. Průchod, světlo, tma, materiál, zvuk působí na smysly. Je to substance architektonické práce.


Základní údaje: 
ADRESA:Resslova 9, Praha 2
AUTOŘI:Miroslav Cikán, Pavla Melková (MCA atelier, Praha)
SPOLUPRÁCE:Radek Novotný
INVESTOR:Ringier Axel Springer CZ, Pravoslavná církev v českých zemích a na Slovensku
NÁKLADY:CZK 300 000
HLAVNÍ DODAVATEL:Miroslav Černý
PROJEKT: 2012
REALIZACE:2014

lokalita:Národní památník hrdinů heydrichiády při pravoslavném chrámu sv. Cyrila a Metoděje

zadání:výtvarný objekt, památník k poctě obětem heydrichiády

architektura: s ohledem na obecnou přemíru památníků jako nových objektů a působivost krypty zvolena úprava vstupu do krypty / motiv průchodu 3 m silnou zdí, cesty jako prožitku, přípravy na místo, z něhož nebylo návratu / dveře do krypty tvořeny ocelovým hranolem složeným ze dvou jehlanů oddělených pohyblivou diagonálou, vzpříčeným křídlem, dělícím prostor na část "tmy a světla" / křídlo tvaru převzatého z letadla Spitfire stačí při vcházení jemně odtlačit, po vstupu se samo zavře a zanechá neprostupnou plochou desku / při pokusu vyjít ven člověk lákán světlem, které je však pastí, nutno křídlo od stěny odklonit a v protisměru proudnicové křivky prostor opustit

konstrukce a technologie: obložení stěn, stropu a podlahy průchodu z černé oceli ti. 5 mm, montované na distančníky v minimální vzdálenosti od stávajících stěn průchodu / ocelové povrchy před montáží upraveny chladným zbraňovým brynýrováním / křídlo tvořeno korpusem ze 1,5 mm ocelového plechu, vypnutého na profilovaná odlehčená žebra ve tvaru koncové části křídla letadla a skrytě připevněného nýtovými svary / točný trn křídla-dveří tvořen tenkostěnným válcem usazeným v náběhové hraně křídla a osedlaným v poloze pod podlahou na skrytý hydraulický samozavírač / vertikální světelný paprsek škvírou ze zdroje skrytého v ocelové stěně[Na začátek stránky]