Ročenka české architektury 2014-2015

  Centrum stavitelského dědictví Plasy


Obrovské prostory bývalého pivovaru našly úžasné naplnění. Právě díky rozlehlosti je tam možno instalovat mnoho modelů či stavebních prvků v měřítku 1:1. Vzniká tak skvělá 3D učebnice konstrukčních, stavebních prvků/ detailů a technologií. Klášter se tedy může stát opět místem poutníků, kteří sem z dálky přijíždějí za něčím výjimečným i za vzděláním. Objekt prošel kvalitní obnovou a část jeho konstrukcí se stala exponáty.


Základní údaje: 
ADRESA:Pivovarská 5 a 6, Plasy, okres Plzeň-sever
AUTOŘI: pivovar (l. etapa) Tomáš Šantavý, Tomáš Efler a kolektiv. (Projektový ateliér pro architekturu a pozemní stavby, Praha) - hospodářský dvůr (II. etapa) Jakub Masák, Jaroslav Svorek, Petr Beran a kolektiv (Masák & Partner, Praha), Metroprojekt; Tomáš Bílek (tbi. architekti, Praha) expozice a interiéry (l. a II. etapa)
SPOLUPRÁCE: Lukáš Loudil statika, Eva Wágnerová sadové úpravy, Daria Křivinková interiér
INVESTOR:Národní technické muzeum
NÁKLADY:CZK 358 mil. (85 % Strukturální fondy EU, 15 % Ministerstvo kultury ČR)
ZASTAVĚNÁ PLOCHA:1936 m2 pivovar, 2850 m2 hospodářský dvůr
OBESTAVĚNÝ PROSTOR:26 855 m3 pivovar, 27 316 m2 hospodářský dvůr
HLAVNÍ DODAVATEL:Unistav, Alcom Security (pivovar), Hochtief CZ, Gema Art Group (hospodářský dvůr)
PROJEKT: 2010 pivovar, 2012 hospodářský dvůr, 2014 interiéry
REALIZACE:2012-2013 pivovar, 2014-2015 hospodářský dvůr, 2015 interiéry

lokalita:národní kulturní památka v centru města

zadání:vzorový projekt památkové obnovy hospodářského zázemí bývalého kláštera a jeho využití pro expozici a studijní depozitář stavitelství, prezentační dílny tradičních stavebních řemesel, pořádání vzdělávacích akcí a pro městskou knihovnu

architektura: u pivovaru odstraněny novodobé přístavky a skladištní rampy / návrat k podobě z konce 19. století, zachování industriálního rázu stavby v její syrovosti / u hospodářského dvora zastaveno chátrání cenného historického komplexu s románskými a gotickými prvky / smysluplné využití areálu pro expozice a přednáškové sály včetně zázemí a městskou knihovnu spravující i fondy Centra stavitelského dědictví / návazně adaptace klášterního nádvoří dotvářejícího renovovaný areál

konstrukce a technologie: záchrana a renovace maximálního počtu autentických prvků / dva transfery historických stavebních konstrukcí zanikajících objektů / přesun párníku hvozdu sladovny z konce 19. století ze zanikající sušárny chmele v Hořesedlech na Rakovnicku / transfer a nové využiti barokního krovu z 2. poloviny 18. století z demolice hospodářského dvora v Podmoklech u Úněšova / zaniklý krov jižního traktu hospodářského dvora nahrazen novou konstrukcí ve tvaru obrácené lodi, vnější vzhled historického objektu zachován / světlíkem, připomínajícím otevřenou knihu, průhled z čítárny knihovny do krovu[Na začátek stránky]


Hlavní dodavatel Main contractor