Ročenka české architektury 2014-2015

  Nástavba vysoké pece v Ostravě


Už sama vysoká pec je tak úchvatná, že by tam vyhlídková věž vůbec nemusela být, ale ona tam je a vytváří sebevědomou dominantu, která vzdává hold ostravskému industriálu. Možná, že teprve při pohledu z ní si leckdo uvědomí jedinečnost tohoto místa, jeho historii i současnou proměnu.


Základní údaje: 
ADRESA:Bolt Tower, Ruská, Ostrava-Vitkovice
AUTOR:Josef Pleskot (AP atelier, Praha)
SPOLUAUTOŘI:Vladimír Janata (Excon), Petr Sýkora, Andrej Skřípen, Jiří Trčka, Zdeněk Rudolf
SPOLUPRÁCE:Milan ŠramI statika
INVESTOR:Dolní oblast Vítkovice, zájmové sdružení právnických osob
NÁKLADY:CZK 56,4 mil.
ZASTAVĚNÁ PLOCHA:64 m2 nástavba, 4900 m2 vysoká pec
OBESTAVĚNÝ PROSTOR:1270 m3
HLAVNÍ DODAVATEL:Ingsteel, Hutní montáže
PROJEKT: 2011-2013
REALIZACE:2014-2015

lokalita:národní kulturní památka, dominanta industriálního areálu Dolních Vítkovic, vysoká pec č. 1 s mimořádně cenným urbanistickým postavením a výhledy na Vítkovice, Ostravu a celé okolí s horizontem Beskyd

zadání:nástavba rekonstruované vysoké pece z roku 1911

architektura: pragmatické ukončení nosné kostry vysoké pece jako prostor pro fantazii a odkaz ruského konstruktivismu / oživena myšlenka Tatlinovy věže lIl. internacionály v jiných souvislostech i významu, bez ideologických emocí / nástavba novým symbolem oživené oblasti / veřejně přístupná osvětlená vyhlídková věž se samostatným režimem provozu připomínkou časů planoucího ohně a páry nad vysokými pecemi / ve skleněném válci kavárna, klub a výuková místnost / válec šroubovitě obtáčen promenádními rampami celkové délky 250 m až na vyhlídkovou plošinu / kapacita nástavby 150 lidí

konstrukce a technologie: základní objem nástavby tvořen proskleným válcem o průměru 9 m a výšce 18 m, zavěšeným do stávající nosné kostry vysoké pece / jeho středem tuhý tubus dlouhý 25,5 m, obsahující hlavní vstup a vnitřní vertikální komunikace / tubus spolu s proskleným válcem vytažen více než 15 m nad kostru pece[Na začátek stránky]


Hlavní dodavatel Main contractor