Obsah/Contents
Aby to žilo...
Interiér kaple v Brně
Interiors of chapel in Brno
Obnova pivovaru v Lobči u Mšena
Renewal of brewery at Lobeč u Mšena
Víkendový dům v Lodíně
Weekend house at Lodín
Architektonická podoba festivalu
v Jihlavě
Architectural identity of a festival
in Jihlava
Komunitní centrum v Českých Budějovicích
Community center in České Budějovice
Památník obětí heydrichiády v Praze
Memorial to the victims of the Heydrichiad in Prague
Rekonstrukce veřejných budov v Líbeznících
Reconstruction of public edifices in Líbeznice
Adaptace restaurátorského ateliéru Moravské galerie v Brně
Conversion of the restoration studio of Moravian Gallery in Brno
Zastřešení autobusového nádraží v Litoměřicích
New roof for the Litoměřice bus station
Revitalizace muzea v Litomyšli
Revitalization of a museum in Litomyšl
Výstavní pavilon v Miláně
Exhibition pavilon in Milan
Konverze synagogy v Lošticích
Conversion of a synagogue in Loštice
Památník v Mikulově
Memorial in Mikulov
Základní škola v Líbeznicích
Primary school in Líbeznice
Revitalizace parku ve Zlíně
Revitalization of a park in Zlín
Interiér kanceláří v Praze
Office interiors in Prague
Rekonstrukce náměstí ve Velké Bíteši
Reconstruction of a square
in Velká Bíteš
Rekonstrukce rodinného domu v Praze
Reconstruction of a single family house in Prague
Nástavba vysoké pece v Ostravě
Blast furnace extension in Ostrava
Rekonstrukce bytového domu v Brně
Reconstruction of an apartment house in Brno
Interiér kabinetu na zámku v Kroměříži
Interiors of a cabinet at Château Kroměříž
Most v Jaroměři
Bridge in Jaroměř
Vstupní budova Punkvních jeskyní v Moravském krasu
Entrance building at Punkva Caves in the Moravian Karst
Rekonstrukce foyeru kina v Liberci
Reconstruction of a cinema foyer in Liberec
Park v Českých Budějovicích
Park in České Budějovice
Administrativní budova v Praze
Office building in Prague
Pavilon skla v Klatovech
Pavilion of glass in Klatovy
Rozhledna na Kelčském Javorníku
Observation tower on Kelčský Javorník
Rodinný dům v Praze
Single family house in Prague
Experimentální objekt ve Slavkově
u Brna
Experimental building at Slavkov u Brna
Revitalizace veřejného prostranství v Bukovanech
Revitalization of a public space at Bukovany
Výstava v Českých Budějovicích
Exhibition in České Budějovice
Centrum stavitelského dědictví v Plasech
Center for Building Heritage in Plasy
 
Názor146
Události156
Ocenění166
Soutěže170
Média182
Statistika191

[Nahoru]