Ročenka české architektury 2014-2015

  Základní škola v Líbeznicích


Vidět děti pobíhat po centrální ploše školy-slunci a se zvoněním utíkat zpět do tříd-planet byl nezapomenutelný zážitek. Před přestávkou se mi ta plocha zdála prázdná, bez mobiliáře, ale pak bylo jasné, že právě taková má být, že ji děti zaplní. Projekt, který měl být mateřskou školou, se autorskému týmu podařilo velmi zdařile transformovat na základní školu prvního stupně, dotáhnout jej i včetně výborné grafiky a s příběhem oběžnic sluneční soustavy. Dík patří také starostovi a vedení obce, kteří umožnili architektům pracovat opravdu příkladným způsobem.


Základní údaje: 
ADRESA:Měšická 322, Líbezníce, okres Praha-východ
AUTOŘI:Adam Halíř, Ondřej Hofmeister (Projektil architekti, Praha))
SPOLUAUTOŘI:Marek Sankot, Bohdana Linhartová, Adam Hašpica, Ondřej Šorm, Zuzana Brychtová Horecká grafický design
SPOLUPRÁCE:Recoc statika, TechOrg, Minet elektro, Petr Kvasnička, Jan Ledinský
INVESTOR:obec Líbeznice, zastoupená starostou Martinem Kupkou
NÁKLADY:CZK 44 mil. vč. DPH
ZASTAVĚNÁ PLOCHA:1126 m2
OBESTAVĚNÝ PROSTOR:4504 m3
HLAVNÍ DODAVATEL:PROMINECON, Stavební firma Hobst
PROJEKT: 2014
REALIZACE:2015

lokalita:na severovýchodním okraji obce, z jihu a západu individuální obytná zástavba, na severu a východě volná krajina

zadání:pavilon 1. stupně ZŠ a ZUŠ pro 240 dětí v osmi třídách, doplňující hlavní budovu školy, školní družinu, dopravní a sportovní hřiště / původně 1. místo v soutěži na novostavbu mateřské školy, návrh změněn vývojem v obci

architektura: půdorysný tvar mezikruží s excentricky umístěným atriem, kolem něho víceúčelový foyer s chodbou a šatnami / z foyeru přístupny třídy, hygienické zázemí, sborovna i jídelna / jídelna po jednoduché a rychlé přestavbě na aulu využitelná pro různé akce / hlavní denní osvětlení učeben zajištěno světlíky, okna doplňkovým zdrojem / lavice orientovány do středu dispozice

konstrukce a technologie: železobetonový stěnový systém / termoaktivní železobetonová nosná konstrukce stropu / vnější obvodová stěna rondelu z keramických tvárnic plněných minerální vatou, fasáda obložena nehoblovanými modřínovými prkny / v atriu celoprosklená fasáda z hliníkových profilů / plochá ozeleněná střecha / podlahy na bázi přírodního linolea a vinylu / okna hliníková s izolačním trojsklem / topení a chlazení geotermální energocentrálou, vzduchotechnika s rekuperací[Na začátek stránky]