Ročenka české architektury 2012-2013

  Konverze továrních budov ve Zlíně
Základní údaje: 
ADRESA:14/15 Baťův institut, Vavrečkova 7040, Zlín
AUTOŘI KONVERZE:Juraj Sonlajtner, Jakub Obůrka - City Work (Praha)
SPOLUPRÁCE:Aleš Herold, Jan Mizera, Nina Pevná
AUTOŘI EXPOZIC:Transat architekti (Brno)
INVESTOR:Zlínský kraj
NÁKLADY:903,7 mil. Kč včetně interiéru a DPH (dotace EU 481 mil.)
ZASTAVĚNÁ PLOCHA:7630 m2
OBESTAVĚNÝ PROSTOR:138 700 m3
DODAVATEL:PSG-International, Zlínstav, PSG, Pozimos, Vodohospodářské stavby Javorník-CZ, Metrostav, Strabag, Vesna Interiors
PROJEKT: 2009-2011
REALIZACE:2011-2013

lokalita: východní okraj továrního areálu z 20.-40. let, měnící se v součást centra města

zadání: přesun tří krajských institucí z nevyhovujících budov na různých místech města do dvou objektů bývalé továrny

architektura: dvě budovy navržené Jiřím Voženílkem propojeny v jeden celek novým skladem knih, vytvářejícím veřejný prostor / platforma z pohledového betonu, místo setkávání, výstav, koncertů / původní výraz, materiály a členění fasád zachovány / exteriérová autenticita a dojem vnitřní velkoleposti hlavním principem utváření dispozic / koncová pole skeletu zůstávají pro hygienická zázemí a další servisní funkce / stálé expozice muzea a galerie samostatným projektem / jižní fasáda expozic zatemněna vnitřními okenicemi a doplněna předstěnou pro instalaci / severní denní světlo regulovatelné roletami, umělé osvětlení galerie plošné, interiér galerie v bílé barvě / v expozici muzea denní světlo potlačeno kvůli citlivým exponátům, kontrastně dominuje černá

konstrukce a technologie: původní železobetonové konstrukce zesíleny obetonováním / brizolitem omítnutý skelet s vyzdívkami z režných cihel / stropní desky a schodiště mezipater v koncových polích zachovány pouze v expozici / snížení podlahy původního přízemí budovy č. 15 o 1 m, vznik parkovacího a nad ním servisního podlaží skladu fondů se zpracováním knih a servisními funkcemi / zateplení z vnitřní strany, velká hliníková okna za původními ocelovými[Na začátek stránky]