Ročenka české architektury 2011-2012

  Archeologická základna v Mikulčicích
Základní údaje: 
LOKALITA: Mikulčice 736, okres Hodonín
AUTOR:Petr Pelčák - Pelčák a partner architekti (Brno)
SPOLUPRÁCE:Marcela Uřídilová, Petr Eliáš, Mirka Blechová, Viktor Kvita, Petr Uhrín
INVESTOR:Archeologický ústav Akademie věd České republiky, Brno
NÁKLADY:75 mil. Kč (bez DPH, včetně interiéru a technologií)
ZASTAVĚNÁ PLOCHA:1390 m2
OBESTAVĚNÝ PROSTOR:10 935 m3
DODAVATEL:VW Vachal
PROJEKT: 2010-2011
REALIZACE:2012-2013

lokalita: na písečné duně osídlené od 9. století a dosud nezaplavené, v rovinaté krajině v blízkosti velkomoravského hradiště

zadání: nová budova archeologické základny s pracovišti vedení, výzkumu a konzervace, studijními depozitáři, knihovnou, zázemím terénního výzkumu, ubytovnou badatelů a sezónních pracovníků a konferenční halou

architektura: dvoupodlažní budova se třemi hřebeny shedových střech a vnitřním a vstupním nádvořím / tři křídla budovy se potkávají ve vstupní hale, sloužící i jako jednací místnost a konferenční sál / kompaktní, pevné, „vyřezávané" a abstraktně pojaté tělo postrádá obvyklé atributy domů / řada prosklených dřevěných rizalitů hlavních pracovišť symbolizujících materiály nálezů a také způsoby jejich konzervace - kov, keramiku, dřevo, plodiny / orientace ke světovým stranám a výhledům určuje charakter křídel pro bydlení, práci a správu / v přízemí soustředěn pohyb a pobyt zaměstnanců, v patře sezónní ubytování brigádníků a depozitáře

konstrukce a technologie: s krajinou i historií spojená materialita - kletovaná přírodní omítka a surové dřevo slunolamu a rizalitů / energeticky úsporný provoz / kovové, keramické a dřevěné nálezy nevyžadují úpravy vzduchu a přes vysoké letní teploty není objekt vybaven chlazením ani klimatizací / laboratoře velkými okny obráceny na sever, na západ nejkratší fasáda bez oken, okna na jih stíněna v patře dřevěným slunolamem, v přízemí hlubokou markýzou a rizality s okenicemi / jednoduchý energetický koncept doplněn zelenými vegetačními střechami


[Na začátek stránky]