Ročenka české architektury 2011-2012

  Konverze plynojemu ve Vítkovicích
Základní údaje: 
ADRESA:Ostrava-Dolní Vítkovice
AUTOŘI:Josef Pleskot, Andrej Škripeň, David Ambros, Michaela Dytrtová, Košařová, Daniel Kříž, Miloš Linhart, Zdeněk Rudolf, Petr Sýkora, Jiří Trčka - AP atelier (Praha)
SPOLUPRÁCE:Jindřich Smetana /scénická technika, Excon/statika ocelových konstrukcí, Recoc/statika betonových konstrukcí
INVESTOR:Dolní oblast Vítkovice
NÁKLADY:250 mil. Kč
ZASTAVĚNÁ PLOCHA:4081 m2
OBESTAVĚNÝ PROSTOR:180 000 m3
DODAVATEL:Gemo Olomouc, Hutní montáže
PROJEKT: 2009-2011
REALIZACE:20011-2012

lokalita: národní kulturní památka poblíž centra, rozsáhlý průmyslový areál železáren s unikátním souborem industriální architektury

zadání: multifunkční aula s kapacitou 1500 osob, malý sál s kapacitou 400 osob, konferenční místnosti a výstavní prostory

architektura: vyzdvihnutí zapadlého zvonu plynojemu do maximální polohy a tím navrácení jeho původního majestátu / nová vestavba prakticky se plynojemu nedotýkající nechává vyznít jeho originální konstrukci i monumentalitě / pro funkce společenské, kulturní a výukové vestavěny mezi betonové věže čtyři úrovně - v přízemí galerie, v prvním patře variabilně přestavitelné konferenční místnosti s centrálním sálem, ve druhém patře foyer velkého sálu, "vznášejícího" se v posledním patře

konstrukce a technologie: nové konstrukce kombinované železobetonové a ocelové, komunikační věže a stropní desky nad galerijní i konferenční částí ze železobetonu, plošiny v prostoru nad jevištěm včetně konstrukce pro jevištní techniku ocelové / nosná konstrukce hlediště tvořena ocelovými příhradovými nosníky podporujícími železobetonovou desku lasturovitého tvaru s prefabrikovanými stupni hlediště / původním ocelovým konstrukcím včetně nýtované podlahy ponechán industriální charakter[Na začátek stránky]