Ročenka české architektury 2011-2012

  Tyršův most v Přerově
Základní údaje: 
AUTOŘI:Lukáš Ehl, Tomáš Koumar, Alena Šrámková - Šrámková architekti (Praha), Ivana Šrámková / sochařská výzdoba, Ladislav Dvořák, Milan Komínek - AF City Plan / statické řešení
SPOLUPRÁCE:Václav Jandáček, Antonín Žižkovský / soutěžní návrh
INVESTOR:Statutární město Přerov
NÁKLADY:120 mil. Kč
DÉLKA:73 m
ŠÍŘKA:12,5 m
DODAVATEL:Skanska DS Závod Mosty
PROJEKT: 2008-2010
REALIZACE:2010-2012

lokalita: na místě původního betonového mostu zničeného německými vojsky v roce 1945 / od pozdního středověku zde stály různé dřevěné mosty na historické trase do centra města.

zadání: most pro pěší a cyklisty s možností jednosměrného provozu automobilů směrem z centra, navržen na základě soutěže z roku 2004

architektura: most navržen jako společenská část pěší cesty do středu města, nepředstírá, že by byl rekonstrukcí starého stavu, pouze přenáší některé vlastnosti původního mostu / ke středu vzepjatý, stejně dělen do tří polí, založen do původních pilířů a ozdobně tvarovaný / nositelem poselství socha zubra, mající původ v heraldice městského erbu, ztvárněna jako monumentálnífigura energického a sebevědomého zvířete, měřítkem přizpůsobena vlastní architektuře mostu, osazena na soklu nad horizont pěších kolemjdoucích, umístěna tak, že vítá příchozí do starého města / socha doplněna sochou ptáka, symbolu volnosti a svobody, umístěnou ve středu mostu, a dalším přírodním motivem - třemi stromy na protější straně

konstrukce a technologie: železobetonový spojitý trámový nosník o třech polích o rozpětích 23,4 + 27,8+ 23,4 m, šikmost 85°, volná šířka na mostě 11,6 m


[Na začátek stránky]