Ročenka české architektury 2011-2012

  Muzeum v Hulicích
Základní údaje: 
ADRESA:Hulice 55
AUTOŘI:Jiří Poláček, Václav Škarda - Atelier K2 (Praha)
SPOLUPRÁCE:David Šabata, Tomáš Balej, Jan Medek, Štěpán Špoula / zahradní úpravy, Jakub Dolínek / scénář expozice, Dalibor Titěra / odborný garant, Viktor Puci - grafika, Petr Zapletal / manažer záměru
INVESTOR:obec Hulice za přispění fondů EU
NÁKLADY:10,7 mil. Kč rekonstrukce, 2,3 mil. Kč interiér a expozice
ZASTAVĚNÁ PLOCHA:268 m2
OBESTAVĚNÝ PROSTOR:3200 m3
DODAVATEL:Kaziko, HG Stav, Miroslav Jakubčík / interiér
PROJEKT: 2009-2011
REALIZACE:2011-2012

lokalita: na návsi ve středu obce

zadání: rekonstrukce bývalé školy z konce 19. století na interaktivní muzeum světa včel, včetně návrhu interiéru

architektura: kompozice velkého a malého kvádru se sedlovou střechou spojených krčkem obnovena odstraněním pozdější přístavby / sokl domu a původní předzahrádka nahrazeny vstupní terasou na úrovni přízemí / zásahy do fasády omezeny na obnovu profilace severní fasády, proražení francouzských oken, nový výtah v krčku a okenní otvory v zázemí / francouzská okna otevírají muzeum do zahrady směrem k návsi, zároveň umožňují rozšířit provoz muzea ven / oživujícím motivem domu vložení vnitřní dvorany propojující výstavní sály v jednotlivých podlažích a odkrývající téměř celý prostor muzea / specifická atmosféra a prostorové působení sálů pro rozmanitost a pocitové zvětšení muzea / sál v patře příčně rozdělen třemi průzračnými deskami ve formě včelích plástů, navozena atmosféra úlu / pro plynulost prohlídky a z požárních důvodů v patře doplněno druhé schodiště

konstrukce a technologie: zachovány původní konstrukce a prvky / trámové stropy nadzemních podlaží nahrazeny novými, pohledově přiznanými


[Na začátek stránky]