Ročenka české architektury 2011-2012

  Výukový pavilon v Praze
Základní údaje: 
ADRESA:V Lázních 3, Praha 5 - Malá Chuchle
AUTOŘI:Stanislav Bachleda, Alan Krajčír - Plán B architekti (Praha)
SPOLUPRÁCE:Pavla Šarounová, Marcel Vojanec
INVESTOR:Institut vzdělávání a poradenství České zemědělské univerzity v Praze
NÁKLADY:5,5 mil. Kč
ZASTAVĚNÁ PLOCHA:87 m2
OBESTAVĚNÝ PROSTOR:668 m3
DODAVATEL:Profis B & B
PROJEKT: 2009-2010
REALIZACE:2011-2012

lokalita: areál několika budov z 1. pol. 18. století u Chuchelského háje, původně sloužící jako lázně, součástí lázní byl hostinec se zahradní restaurací a k němu byl začátkem 20. století přistavěn objekt kuželny, nyní rekonstruovaný / celý soubor je nemovitou kulturní památkou

zadání: výukový pavilon s důrazem na propojení se zahradou

architektura: z původní kuželny pouze torzo obvodové zdi, obnova vychází z původní hmoty, zachovává půdorysnou stopu, výšku i materiály fasády / průčelí má nové členění a velkorysejší prosklení, každé druhé pole lze otevřít, pavilon a zahrada jsou tak lépe propojeny / přiznané konstrukční tvarosloví odpovídá původnímu principu v nové, moderní podobě a zároveň připomíná atmosféru původního lázeňského objektu

konstrukce a technologie: fasáda a dveře z modřínu, nosné sloupky fasády předsazené před souvislý pás posuvných dveří / na střeše cembritové šablony a titanzinkový plech, prahy dveří a venkovní schodiště z žulových kvádrů / strop nad suterénem z lehčeného betonu a vlnitého plechu uložen na dřevěných trámech / v přízemí dubová podlaha, v suterénu cementová stěrka s epoxidovým nátěrem / zdi v suterénu z přelévaných tvárnic, v nadzemní části z keramického zdiva s vápennou omítkou / ve štítu repasováno původní okno / před sluncem chrání venkovní, elektricky ovládané rolety[Na začátek stránky]