Ročenka Česká architektura 2010-2011

Petr Všetečka (*1968)


Petr Všetečka
Petr Všetečka se narodil 29.3.1968 v Brně.
V roce 1991 absolvoval Fakultu architektury VUT Brno. Od roku 1997 vede ateliér Transat architekti, v němž spolupracuje s Robertem Václavíkem, Alenou Všetečkovou, Karlem Menšíkem a dalšími.
Je autorem a spoluautorem projektů obnovy a restaurování památek - Jurkovičovy vily v Brně, Minaretu v Lednici, Baťova mrakodrapu ve Zlíně (s Ivanem Bergmannem a Ladislavem Pastrnkem) a Květné zahrady v Kroměříži (s Atelierem DRNH).
Pro Zlínský kraj vytvořil koncepci umístění krajské knihovny, galerie a muzea do nevyužitých továrních budov (14|15 Baťův institut), pro kterou zorganizoval v roce 2009 veřejnou architektonickou soutěž (vítězný návrh ateliéru A.D.N.S. je v realizaci) a navrhl stálé expozice. Pro město Zlín připravil koncepci obnovy Památníku Tomáše Bati. V Praze je autorem úprav Národního památníku na Vítkově - hrobu Neznámého vojína, přestavby mauzolea a stálé expozice. Pro hlavní budovu Národního muzea a další objekty zpracoval stavebně-historické průzkumy.
Kromě projektů se věnuje publikování a propagaci architektury (Moderní architektura Moravy a Slezska, 3 vily architekta Zdeňka Plesníka, Metodika obnovy okenních výplní a vykladců atd.).
Ve veřejných architektonických a výtvarných soutěžích získal několik cen a odměn - v soutěži o Cenu Jaromíra Krejcara (s Ivanem Palackým,1993), v soutěži na Pomník TGM v Praze (1996), v mezinárodní soutěži na Bažantnici Pražského hradu (s Robertem Václavíkem, 1998) a v soutěži na Památník Cyrila a Metoděje v Brně (s Radimem Hankem, 2011).
Práce ateliéru Transat architekti byly publikovány mimo jiné v ročenkách Česká architektura 2001-2002 a 2007-2008 (rodinné domy v Lipůvce a Ostopovicích), v soutěži Grand Prix architektů získaly v kategorii rekonstrukcí cenu (2005) a čestné uznání (2011).


[Na začátek stránky]