Ročenka české architektury 2010-2011

  Tři kašny v Plzni
Základní údaje: 
ADRESA:Náměstí Republiky, Plzeň
AUTOŘI:Ondřej Císler (Praha)
SPOLUPRÁCE:David Blahout, Ondřej Dušek, Pavel Hošek, Juraj Smoleň, Jakub Vlček
INVESTOR:statutární město Plzeň
NÁKLADY:27 mil. Kč
ZASTAVĚNÁ PLOCHA:30 m2
DODAVATEL:Swietelsky stavebni, KTS-AME Hradec Králové, Pražský kámen, Stará huť
PROJEKT: 2005-2008
REALIZACE:2008-2010

lokalita: nově zrekonstruované centrální náměstí historického jádra Plzně

zadání: návrh tří nových kašen, vzešlý z dvoukolové architektonické soutěže /obnova náměstí - Atelier Soukup

architektura: kašny rozvíjejí monumentální středověký prostorový koncept náměstí, doplňují měřítkový a materiálový kánon prostoru založený původním morovým sloupem /architektonická a sochařská koncepce založena na definici prostoru pomocí prostorového znaku, tři bronzové chrliče pozlacené různě legovanými plátky zlata jako abstrahované heraldické znaky města, čtyři nádoby z černé čínské žuly posazené na dlažbu náměstí, bronzové mříže, proudy vody

konstrukce a technologie: chrliče sochařsky modelované, sádrové modely 1:1 odlity po částech do bronzu zavěšeného, svařovaného a cizelovaného na nerezové konstrukci, plátkové zlato kladené na mixtion na podkladní nátěr / rotační a eliptické mísy monolitické, čtvercová mísa slepena z dvanácti bloků / akumulační a technologické prostory v šachtách pod povrchem náměstí, proudy vody formovány plochými tryskami, voda recyklována a čištěna.

zdůvodnění výběru do ročenky: Knihu otevírá téma středu města, jeho hlavního náměstí a jeho nepostradatelného funkčního a symbolického prvku - kašny. Byť se účel kašen postupně změnil ze zdroje vody na "pouhý" zdroj mikroklimatu, stále vnímáme náměstí bez kašen jako chudá. Je v tom jistě kus atavismu, a tak není radno kašny v obraze města podcenit.
Dobrým příkladem toho, jak silná tato mentální vazba je, jsou tři plzeňské kašny, s jejichž návrhem zvítězil Ondřej Císler ve veřejné architektonicko-výtvarné soutěži. Jistě netušil, že vítězstvím v soutěži ještě nemá vyhráno a že bude déle než rok přesvědčovat plzeňské zastupitele a památkáře o přínosu jeho pojetí kašen pro město. A jsem si jist, že tatáž energie, která na začátku nezvyklým kašnám bránila, je bude za pár desítek let stejně hrdě hájit. Ambivalentní energie jménem konzervativismus.
Krása tří nových kašen je dána velmi dobrým odhadem autora, pokud jde o měřítko a charakter náměstí. Plzeňské náměstí Republiky, vytvořené jako střed gotické urbanizace města, je čítankové svou pravidelností a rozlehlostí (139 x 193 metrů). Chrám svatého Bartoloměje zde i při své impozantní výšce věže 102 metrů, nejvyšší v Česku, působí velmi úměrně. Vložit do takto hotových vztahů trojici kašen bylo úlohou doslova nemalou. Podle zadání mělo navíc jít o trojici heraldických atributů města, kterými jsou Anděl, Velbloud a Chrtice. Autor tedy ze symbolů učinil ve znakovém zjednodušení tři nadživotní figury chrlící vodu do kamenných nádob. Konkrétní spojil s abstraktním. A aby o symboličnosti tohoto gesta nenechal nikoho na pochybách, figury pozlatil. .


[Na začátek stránky]