Ročenka české architektury 2010-2011

  Rodinný dům v Dobřichovicích
Základní údaje: 
ADRESA:Dobřichovice
AUTOŘI:Marek Barták, Luboš Zeman - 4DS (České Budějovice, Praha)
SPOLUPRÁCE:Vojtěch Navrátil /stavební část/
ZASTAVĚNÁ PLOCHA:330 m2
OBESTAVĚNÝ PROSTOR:1800 m3
DODAVATEL:Sipa, Osbet a Respo Lety u Dobřichovic
PROJEKT: 2009
REALIZACE:20010-2011

lokalita: na okraji obce na poměrně strmém severním svahu s obtížným přístupem, v sousedství lesa a skupiny původních rekreačních chat

zadání: dvojpodlažní rodinný dům na svahu nad údolím Berounky

architektura: konceptem je kontrast dvou částí domu, spodní evokuje opěrnou zeď a horní je dřevěným pavilonem otevřeným do všech stran s pilíři nesoucími střechu, koresponduje s okolními chatami s obdobným měřítkem / v přízemí vstupní část s ložnicemi a koupelnami situovanými na východ, velká garáž pro obytný automobil a dvě krytá parkovací stání/ v prvním patře otevřený obytný prostor s kuchyní s výhledy do krajiny a na jižní terasu

konstrukce a technologie: svislé nosné konstrukce z keramických bloků, spodní patro s betonovou fasádou, horní opláštěné dřevem, strop spodního podlaží železobetonový, horní strop z dřevěných lepených nosníků, podlahy dřevěné a z cementové stěrky

zdůvodnění výběru do ročenky: Samozřejmost, jakou působí na svém místě tento dům, je nesamozřejmá. Cesta k samozřejmému domu vede řadou nenápadných rozhodnutí. Severní a zalesněný svah s přístupem ze spodní strany je pro bydlení obtížným zadáním. Do chladnějšího přízemí, které je částečně zapuštěné v zemi, a je proto betonové, architekti umístili vstup i ložnice. Patro, tvořené jediným obytným prostorem otevřeným k jižní zatravněné terase, má pak odlehčenou estetiku dřevostavby odvozenou z okolní rekreační oblasti (měnící se postupně na rezidenční). Jako určující se mi jeví rozhodnutí postavit dům kolmo k vrstevnicím, což stavbu jistě nezjednodušilo.
Dům je na první pohled přehledný a jasný. Ale již druhý pohled otevírá otázky: Proč vstup přes levitující krabičku zádveří? Proč okna v patře bez rámů od podlahy až ke stropu? Proč ta sebekázeň na všech průčelích? Odpovědí je palácová míra, kterou skrývá dům uvnitř, svět odlišný od toho venku v kontrolované distanci, přece ale ne odtažitý. Při své jednoduchosti má něco z důstojnosti domů devatenáctého století. Mohou za to mimo jiné ta vysoká okna, která ani při svých velkých formátech nepřestala být okny..


[Na začátek stránky]