Ročenka české architektury 2010-2011

  Modlitebna Církve bratrské v Černošicích
Základní údaje: 
ADRESA:Černošice - Vráž, Hradecká 2192
AUTOŘI:Zdeněk Fránek, Fránek Architects (Brno)
SPOLUPRÁCE:Jiří Topinka, Miroslav Šubrt, Petra Slušná, Alena Javorská
INVESTOR:Církev bratrská v Černošicích
NÁKLADY:20 mil. Kč
ZASTAVĚNÁ PLOCHA:389 m2
OBESTAVĚNÝ PROSTOR:3300 m3
DODAVATEL:Sipa, Faed / interiér
PROJEKT: 2008-2009
REALIZACE:2009-2010

lokalita: při ulici Vrážské, v blízkosti obytné čtvrti

zadání: novostavba duchovního a společenského centra Sboru Církve bratrské v Černošicích

architektura: modlitebna je světsky zvlněná stavba, vyzděná z cihel, použité betonové konstrukce zůstaly přiznány, fasáda vroubkována pro zdůraznění plasticity / v přízemí hlavní sál a další zázemí pro schůzky sboru - klubovna, kancelář kazatele, prostor pro veřejný internet a hygienické zázemí, v patře, nepřístupném veřejnosti, byt kazatele a technické prostory

konstrukce a technologie: monoblok s plochou střechou, nosná konstrukce tvořena klasickým stěnovým nosným systémem z pálených keramických tvárnic v kombinaci s nosnými sloupy z monolitického železobetonu, dělicí konstrukce zděné z pórobetonových tvárnic, vodorovná konstrukce stropu nad přízemím i střechy monolitická železobetonová deska / fasáda zateplena minerální vatou s vroubkovanou omítkou, okna hliníková / v interiéru žulová dlažba, omítka, pohledový beton a dřevěný obklad na stěnách a nábytek z bukové spárovky

zdůvodnění výběru do ročenky: Příkladů nové sakrální architektury je u nás málo, a tak je každý originálem. Společné jim je přinejmenším to, že se snaží zpracovat měnící se typologii posvátného místa na prostor nejen liturgický, ale také komunitní. V sakrální architektuře současnosti jde tedy o to, dát této rozšířené typologii spirituální prostorový plán.
V modlitebně Církve bratrské, realizované nad údolím řeky Berounky, se to architektu Zdeňku Fránkovi podařilo se zvláštní naléhavostí. Podle autora je stavba poctou české krajině, zvlněné, nádherné. Prostor pro shromažďování věřících pracuje s formami dutin, nádob, ale i křídel nebo peří. Navozuje plnost i lehkost. Všechny tyto asociace v české krajině důvěrně známe díky barokní architektuře. Mezi stavbami Zdeňka Fránka najdeme souvislou řadu variací na její témata, rozvíjenou autorem již déle než dvacet let. Černošická modlitebna je zatím jejím vrcholem. Přesah této stavby do české vrcholně barokní architektury, spojované v mnoha hlavách s protireformací, je zároveň "ekumenickým" pronesením výsostně architektonických témat přes pomyslné církevní hranice. Děje se to přitom prostředky zřetelně vyjadřujícími svou dobu.


[Na začátek stránky]