Ročenka české architektury 2010-2011

  Střední zemědělské učiliště v Catabole
Základní údaje: 
ADRESA:Catabola Angola
AUTOŘI:Pavlína Macháčková, Klára Makovcová - MMM architekti (Praha)
SPOLUPRÁCE:Václav Kapr
INVESTOR:Česká zemědělská univerzita Praha
NÁKLADY:7,2 mil. Kč
ZASTAVĚNÁ PLOCHA:1130 m2
OBESTAVĚNÝ PROSTOR:4270 m3
DODAVATEL:ČZU
PROJEKT: 2009
REALIZACE:2009-2011

lokalita: parcela podél stávající komunikace vedoucí k učebnám, hlavní osa ve směru sever-jih

zadání: projekt školy v rámci rozvojové pomoci

architektura: vychází z místních klimatických a technologických podmínek a dostupných stavebních materiálů, v Angole je půlroční období dešťů, komplikovaná a nákladná doprava, nedostatek mechanizace a omezený sortiment stavebních materiálů, v Catabole není technická infrastruktura, chybí elektřina, voda, kanalizace / nebylo k dispozici zaměření pozemku, pouze informace, že je rovinný, posléze se ukázalo, že převýšení je 2 m, a bylo nutné projekt přepracovat / objekt členěn na výukovou a obytnou část, výuková hala rozdělena do tří příčných traktů - zpracovatelské centrum s obráběcími stroji, sklady, kovárna a technické zázemí, dílna s pracovními ponky (kapacita 15-20 studentů), v návaznosti na halu krytá společenská místnost pro výuku či samostatné studium, internát s 10 obytnými buňkami (jedna buňka pro 6 studentů), krytá venkovní jídelna s kuchyní, umývárny a toalety

konstrukce a technologie: železobetonový skelet o rozponu 6 x 6 m založený na systému patek v kombinaci s pasy pro výplňové zděné konstrukce, plné stěny vyzděny z ručně vyrobených tvárnic a ztuženy betonovým věncem, výplně otvorů dřevěné žaluziové dveře, střechu tvoří ocelový rošt s krytinou z vlnitého plechu, střešní konstrukce nesena průvlaky z ocelových l-profilů, plechová krytina kotvena na jeklovém roštu / pod umývárnou a kuchyní sběrná nádrž na dešťovou vodu, elektřina napojena na generátor, kanalizace na odpadní jímky

zdůvodnění výběru do ročenky: Je-li rozvojová pomoc zároveň misií kvalitní architektury, je to důvod k radosti. Je-li to navíc architektura mladá a ve své služebnosti redukovaná na nejzákladnější elementy, máme před sebou ojedinělý souběh věcí. Architektky mohly výslednou podobu realizace svého projektu na dálku jen málo ovlivnit, zejména z ekonomických důvodů, neboť i autorský dozor by byl v daných vzdálenostech luxusem. Nedostatky (např. nezamýšlenou bílou líčku fasád) ale vyvažuje domorodé zhotovení stavby nesoucí stopy ručního zpracování. Výsledkem je poetika spojující ryzí účel s měkkostí provedení, kterou ve střední Evropě můžeme zažít leda v chráněných souborech lidových staveb.


[Na začátek stránky]