Ročenka české architektury 2010-2011

  Čajový dům v severních Čechách
Základní údaje: 
AUTOŘI:Lenka Křemenová, David Maštálka - a1architects (Praha), spoluautor Vojtěch Bilišič
SPOLUPRÁCE:Jakub Wünsch /zahradní úpravy/
ZASTAVĚNÁ PLOCHA:10 m2
OBESTAVĚNÝ PROSTOR:30 m3
HLAVNÍ DODAVATEL:Vojtěch Bilišič
PROJEKT: 2010
REALIZACE:2010-2011

lokalita: na břehu esovitého jezírka na jižním okraji kultivované zahrady, která plynule přechází v borový les

zadání: drobná architektura v krajině, čajový dům, místo setkání s přáteli a rodinou s výhledy na les a vodní hladinu

architektura: dům lze ze tří stran částečně nebo plně uzavřít posuvnými dveřmi, shora vstupuje světlo světlíkem a vytváří hru slunečních paprsků ve zlatém tubusu / interiér je završen podhledem ve tvaru jehlanu, který přechází v kužel o částečně kruhové základně přecházející ve čtverec, geometrie podhledu je vytvořena propletenými sisalovými provázky / ohniště je uprostřed místnosti, z níž je možné vyjít na rozlehlou verandu z modřínových fošen / důležitým motivem vnitřního prostoru je oblá hliněná stěna, do které je zakomponován výklenek na květiny "tokonoma", tvořený třemi bambusovými vázami procházejícími do volného prostoru za hliněnou stěnou, prostor je přístupný také zvenku pro výměnu vody a uložení čajového náčiní

konstrukce a technologie: konstrukce a technologie dřevostavba je úzce propojena s krajinou zahrady pomocí zelené střechy s travinami a barevnými květy sukulentů, vnější plášť domu je z černě opálených modřínových fošen

zdůvodnění výběru do ročenky: Japonská moderní architektura hluboce ovlivnila a stále ovlivňuje západní tvorbu. Na jejím počátku byl ovšem mimo jiné i zakladatelský vliv architektury české v osobnostech Jana Letzela, Bedřicha Feuersteina a zejména Antonína Raymonda. Od druhé poloviny dvacátého století už můžeme mluvit jen o vlivech opačných. Teprve od konce dvacátého století máme možnost aktuální, ale i tradiční japonskou architekturu sledovat přímo v jejích myšlenkových a kulturních východiscích díky návštěvám předních japonských architektů a rovněž díky některým původním textům dostupným v českém jazyce.
Architekta Terunobu Fujimoriho přivedl do České republiky zájem o české kořeny japonské moderní architektury. S jeho jménem souvisí i první realizace mladé architektonické dvojice Lenky Křemenové a Davida Maštálky, kteří u Fujimoriho našli inspiraci pro stavění čajových domů. Nevím o tom, že by před nimi tento výjimečný a v Japonsku tradiční stavební typ u nás někdo rozvíjel. Pozoruhodné ale je, jak se jim to daří.
Čajový dům na kraji malé vesnice v severních Čechách je třetím, který zatím realizovali. Dubové a smrkové dřevo je kombinováno s opalovaným modřínem, interiér doplňuje hliněná omítka, sisalová síť, zlacená lucerna, vše v dokonalém provedení.


[Na začátek stránky]