Ročenka české architektury 2009-2010

  Obytný soubor v Brně


Základní údaje: 
ADRESA:Bochořákova 953, Brno-Žabovřesky
AUTOR:Petr Pelčák, Pelčák a Partner Architekti (Brno)
SPOLUPRÁCE:Rastislav Balog, Mirka Blechová, Kateřina Eiermannová, Šárka Justová, Jakub Kovařík, Petr Uhrin, Zbyněk Zavřel
INVESTOR:IMOS development
NÁKLADY: CZK 73,5 mil.
ZASTAVĚNÁ PLOCHA: 1210 m2
OBESTAVĚNÝ PROSTOR: 14 725 m3
HLAVNÍ DODAVATEL: Moravostav Brno
 PROJEKT: 2008-2009
 REALIZACE: 2009-2010


lokalita: lesnatý svah pod Palackého vrchem za městem
zadání: obytný soubor ze tří odlišných novostaveb vycházející z původních objemů staveb z 50. let 20. století
architektura: novostavby představují tři typologické formy bydlení, jednopodlažní rodinný dům na hranici pozemku modifikuje atriový typ, dvě další jsou bytové domy, 3 a 4 nadzemní podlaží, 1 podlaží u obou domů je částečně zapuštěné, u vyššího domu v jednom podzemním podlaží parking / nižší dům s byty velikosti 75 m2 má prvky rodinného domu (volná dispozice přes hloubku stavby, velké obytné lodžie, prosklení na celou stěnu, samostatné vstupy) / vyšší dům s byty velikosti 120 m2 má prvky malého nájemního domu a činžovní vily (půdorys kombinuje klasické "chodbové" byty s byty volnější dispozice podél celoproskleného průčelí ve střední části stavby, pevné fasády s jediným opakujícím se typem francouzského okna) v bytových domech A a B je po čtrnácti bytech, v rodinném domě jeden byt 195 m2, obytný soubor charakterizuje propojení vnitřních a vnějších obytných ploch bytů, dostatečné soukromí a dobré přirozené osvětlení
konstrukce a technologie: příčné nosné stěny jsou zděné, stropy a schodiště jsou z monolitického železobetonu, centrální vytápění nízkoemisními plynovými kotliBytové domy - půdorys prvního patra

 [Na začátek stránky]