Ročenka české architektury 2009-2010

  Obnova pavilonu v Havlíčkových sadech v Praze


Základní údaje: 
ADRESA:Havlíčkovy sady, Praha 2 - Vinohrady
AUTOŘI:Jiří Javůrek, Vladimír Thiele - SGL projekt (Praha)
INVESTOR:Městská část Praha 2
NÁKLADY:CZK 60 mil.
ZASTAVĚNÁ PLOCHA:370 m2
 park 3100 m2
OBESTAVĚNÝ PROSTOR:2552 m3
GENERÁLNÍ DODAVATEL:Ingbau CZ, Pardubice
DODAVATELÉ:Tomáš Berger a kol.
 Peter Stirber, Tomáš Záhoř / restaurátoři maleb
 Jana Trubačíková, Zdenka Fejfarová / restaurátorky zdiva
 Jiří Trojan, Pavel Hupka / opravy tesařských prací
 Pavel Česák / řezbář
 Vladimír Marat / kovářské práce
 PROJEKT: 2007-2008
 REALIZACE: 2007-2009


lokalita: parkový areál mezi Vinohrady a Vršovicemi, ve svahu nad Botičem
zadání: rekonstrukce a nové využití pavilonu a úpravy okolního parku
architektura: pavilon je součástí areálu Havlíčkovy sady vybudovaného 1871-1888 Moritzem Gröbem (autory budovy jsou Josef Schulz a Viktor Barvitius), tehdy jednopodlažní stavba se třemi křídly kolem polouzavřeného atria, hrázděné zdivo, střecha sedlová s věžemi, nástěnné malby / původně pavilon využíván jako letohrádek s letní restaurací, střelnicí a kuželníkem, později přeměněn na jesle / v letech 2007-2009 byla budova rekonstruována vybourány byly druhotné zazdívky a přístavky, obnovena původní poloha oken a dveří, původní hrázděné zdivo, veškeré povrchy včetně střech, obkladů stěn, nástěnných maleb a lunet nad vstupy, chybějící prvky (portály, akrotérie, obklady v interiéru, kuželník) restaurovány podle původní dokumentace, nově v současném stylu bylo přistavěno chybějící východní křídlo využívané jako kavárna se sociálním zařízením a zázemím v podzemí, upraveny okolní cesty a zeleň, přilehlý terén růžové zahrady a atria snížen na původní úroveň o cca 650 mm, zprůchodněn ventilační systém pod podlahou
konstrukce a technologie: byla zvolena cesta restaurátorské obnovy budovy s využitím tradičních historických stavebních postupů, dřevěné prvky hrázdění byly vyměněny s minimálními zásahy do zdiva a dopady na nástěnné malby, většina svislých nosných prvků prosekávána tradičním tesařským způsobem, přeneseno pouze minimum maleb, příčná tuhost budovy zesílena ocelovými patkami sloupů, obvodový plášť byl očištěn od druhotných nátěrů, obnovena původní barevnost a malířská výzdoba / s ohledem na nástěnné malby je rekonstruovaná část pavilonu v zimních měsících temperována, přístavba je provozována celoročně [Na začátek stránky]