Ročenka české architektury 2008-2009

  Obytný soubor v Letech

Základní údaje:
  • ADRESA: Karlštejnská 515-521, Lety u Dobřichovic
  • AUTOŘI: Radek Lampa, Jan Malinovský, Petra Pelešková - rala (Praha);
  • INVESTOR: S-Development
  • NÁKLADY: cca 75 mil. Kč
  • ZASTAVĚNÁ PLOCHA: 1957 m2
  • OBESTAVĚNÝ PROSTOR: 13 726 m3
  • DODAVATELÉ: Boraseti, Stavsem, Elkova, Tobolák, Stavomak, Kreiner
  • PROJEKT: 2006-2007
  • REALIZACE: 2007-2008 (1. etapa)


Soubor tvoří osmnáct dvou - až třípodlažních řadových domů a dva třípodlažní viladomy s celkem šestnácti byty. Na požadavek investora týkající se maximálního využití pozemku byly rozvolněny všechny hmoty v podélné ose východ-západ, kopírující lesnatý pás na jižním a severním horizontu i přilehlou komunikaci Karlštejnskou. Vznikly tak rozmanité objemy i prostory mezi nimi - atria a zákoutí - které svým obyvatelům poskytují pocit soukromí. Při navrhování střešních teras nebyly využity všechny přístupné plochy střech, ale jen takové, které vylučují nežádoucí pohledy z okolí.

U řadových domů se střídá obytný modul s modulem garáže či pracovny (pokoje). Mezi moduly vznikla polouzavřená nebo zcela uzavřená atria. Ke každému domu přísluší garáž, nebo alespoň parkovací stání. Polovina domů je třípodlažních, v nejvyšším podlaží je umístěna pracovna nebo pokoj. Sekce se odlišují barevnými pásy v keramické mozaice s číselným značením vchodu.

Hmotové řešení viladomů je obdobné jako u řadových domů. Dva obytné moduly rozděluje objem schodiště. Na podlaží jsou situovány dva až tři byty s obytnými místnostmi orientovanými na západ a na východ. Členění hmot umožnilo vytvořit terasy, které naplňují požadavek maximálního soukromí svých obyvatel. Každému bytu náleží minimálně jedno parkovací stání při komunikaci u domu.

Byl zvolen stěnový konstrukční systém s monolitickými železobetonovými stropy. Fasáda je opatřená kontaktním zateplovacím systémem s omítkou. [Na začátek stránky]