Ročenka české architektury 2008-2009

  Komunitní centrum v Praze


  Pohled od severu


Základní údaje:
  • ADRESA: ul. Za Brumlovkou, Praha 4-Michle
  • AUTOŘI: Jan Aulík, Tadeáš Matoušek - Aulík Fišer architekti (Praha)
  • SPOLUPRÁCE: Michal Pokorný, Martin Kovařík, Petr Franze (stavební část) - M3M (Praha)
  • INVESTOR: Maranatha
  • ZASTAVĚNÁ PLOCHA: 1210 m2
  • OBESTAVĚNÝ PROSTOR: 9400 m3
  • HLAVNÍ DODAVATEL: PSJ
  • PROJEKT: 2006-2007
  • REALIZACE: 2007-2009


Myšlenka postavení komunitního centra uprostřed areálu převážně administrativních budov byla vyslovena při přípravě druhé etapy výstavby BBC-jih. Městský park byl v tomto místě plánován již od prvních urbanistických konceptů. Do něho mělo být začleněno Komunitní centrum Církve adventistů sedmého dne. Jeho posláním pak mělo být kromě zajištění běžného života a provozu církve i určité otevření se veřejnosti. Ve stavebním programu byla kromě hlavního sálu - modlitebny i mateřská škola, klubovny pro různou zájmovou činnost a kurzy určené veřejnosti.
Při hledání architektonické formy bylo nutné zajistit, aby jednoduchá a neokázalá stavba odpovídající svému poslání působila přiměřeně v sousedství administrativních budov zcela jiného měřítka. Prostředkem pro vyrovnání se s většími okolními stavbami se stal velkorysý formát jediného „okna" do pronáos, krytého prostoru před vstupem. Okno je hlavním motivem severní fasády i celého domu.
Srdcem budovy je sál, kde se odehrává základní život církve - bohoslužby, křty a další obřady, ale je otevřen i koncertům, přednáškám apod. Denní světlo modlitebně poskytuje střešní trojúhelníkový světlík a velké okno v čele sálu. Další aktivity a kurzy pro veřejnost probíhají v klubovnách kolem dvoupodlažního foyeru před sálem. Samostatnou část domu tvoří mateřská škola v obou podlažích objektu a byt kazatele. Konstrukce budovy je z monolitického železobetonu. Fasádu tvoří jemnozrnná přebarvená omítka na kontaktním zateplovacím systému. Celý dům je ve světlých tónech. [Na začátek stránky]