Ročenka české architektury 2008-2009

  Bytový dům ve Zlíně


  Bytový dům


Základní údaje:
  • ADRESA: Partyzánská 5604, Zlín
  • AUTOR: Pavel Míček - Pavel Míček Architects (Zlín)
  • INVESTOR: BZ Invest
  • NÁKLADY: 23,5 mil. Kč
  • ZASTAVĚNÁ PLOCHA: 295 m2
  • OBESTAVĚNÝ PROSTOR: 3730 m3
  • DODAVATEL: TOPS Zlín
  • PROJEKT: 2005-2007
  • REALIZACE: 2007-2008


Nárožní pozemek je umístěn při jižním okraji obytné čtvrti Nivy. Pozemek se prudce svažuje směrem k jihovýchodu a umožňuje široké výhledy na východní část města. Čtyřpodlažní budova s nadstandardním bydlením je tvořena jedinou hmotou. Hmotová kompozice je výrazně ovlivněna nárožní polohou. Důležitou roli zde hraje měřítko, proporce a materiálová redukce. Dům se skládá ze čtyř nadzemních podlaží a suterénu s podzemním parkováním. V prvním až čtvrtém podlaží je celkem šest bytových jednotek vesměs větších velikostí (čtyřikrát od 114 m2 do 139 m2, dvakrát 69 m2). Při návrhu byl kladen důraz na komfort a kvalitu bydlení. Všechny byty mají velmi flexibilní dispozici, jsou alespoň ze tří stran prosvětleny, přímé osvětlení a větrání mají i kuchyně a koupelny. Podobně všechny byty disponují buď prostornou lodžií, nebo výstupem přímo na terén s terasou. V přízemí, které je ze severní strany pod úrovní terénu, je kromě zázemí se sklepy jeden bezbariérový byt, orientovaný na jih, s přímým výstupem na terén. Ve druhém a třetím podlaží jsou vždy dva byty, z nich větší je orientovaný na jih, menší na sever. Celé čtvrté podlaží tvoří jeden byt s rozlehlou jižní terasou. V suterénu je podzemní parkování pro sedm vozů a servisní prostory (kotelna, sklad).

Konstrukční řešení budovy představuje kombinace zděné a železobetonové monolitické technologie. Charakteristické je střídmé používání materiálů - hladká světle šedá omítka, smrková okna, žárově zinkované ocelové prvky, pohledový beton, černé lité teraco. [Na začátek stránky]