Ročenka české architektury 2008-2009

  Akátová věž u Židlochovic


  Vrchol rozhledny


Základní údaje:
  • ADRESA: kopec Výhon, k. u. Židlochovice, okres Brno-venkov
  • AUTOR: PavelJura
  • SPOLUPRÁCE:Radomír Svatek (statika), Ludmila Plagová (požární bezpečnost)
  • INVESTOR: Město Židlochovice
  • ZASTAVĚNÁ PLOCHA: 10,1 m2
  • OBESTAVĚNÝ PROSTOR: 149,5 m3
  • HLAVNÍ DODAVATEL: Pavel Pospíšil
  • PROJEKT: 2006
  • REALIZACE: 2009


Rozhledna je navržena na pravidelném půdorysu vymezeném třiceti akátovými sloupy. Kruhový profil konstrukce zaručuje tuhost vůči vodorovnému zatížení větrem. Každý sloup je složen z několika fošen, jejichž počet se po výšce sloupu zmenšuje. „Řídnutí" nosné konstrukce odpovídá snižování napětí v materiálu, od nejvíce zatíženého masivního soklu až po vrchol věže - korunu subtilních prvků bez zatížení, a sleduje spirálu vnitřního schodiště. Při výstupu na věž se výhled postupně otevírá - od téměř uzavřeného soklu až po otevřenou vyhlídku. Vnitřní schodiště potvrzuje řád stavby. Každý stupeň schodiště (výseč podesty) je řešen jako konzola fošen z nosného sloupu. Prostorová spirála vzájemně provázaných konzol ztužuje stavbu. Prostorovou tuhost kruhového průřezu zajišťují ocelové obruče doplněné dřevěnými rozporami mezi sloupy. Dřevěná konstrukce je 15 metrů vysoká, všechny prvky mají stejnou tloušťku 40 mm. Ocelové prvky jsou pozinkované. [Na začátek stránky]