Obsah/Contents
Petr Pelčák: 6 1/2
 
Fakulta chemicko-technologické Univerzity Pardubice
Faculty of Chemical Technology of Pardubice University
Zastřešení atria v objektu Fakulty stavební ČVUT v Praze
Roof over the Atrium at the Faculty of Civil Engineering of Czech Technical University Prague
Mateřská škola v Moravanech
Kindergarten in Moravany Ostrava
Komunitní centrum v Praze
Community Center in Prague
Kulturní centrum Střelnice v Turnově
Střelnice Cultural Center in Turnov
Palác Zdar v Ústí nad Labem
Zdar Palace in Ústí nad Labem
Administrativní areál v Praze
Office Complex in Prague
Administrativní centrum Triniti v Brně
Triniti Administrative Center in Brno
Areál firmy Dermatex v Jesenici
Dermatex Premises in Jesenice
Vinařský dům Sonberk v Popicích
Sonberk Winery in Popice
Obchodní centrum City Park v Jihlavě
Commercial Center City Park in Jihlava
Rozhledna Bára v Chrudimi
Bára Lookout Tower in Chrudim
Akátová věž u Židlochovic
Acacia Tower near Židlochovice
Obytný soubor v Praze
Residential Complex in Prague
Bytové domy Prague Marina v Praze
Prague Marina Apartment Houses in Prague
Bytový dům v Praze
Apartment House in Prague
Bytový dům v Brně
Apartment House in Brno
Bytový dům v Brně
Apartment Building in Brno
Bytový dům ve Zlíně
Apartment House in Zlín
Viladomy v Praze
Residential Buildings in Prague
Obytný soubor v Uhříněvsi
Residential Complex in Uhříněves
Bytový dům v Praze
Apartment Building in Prague
Obytný soubor v Letech
Residential Complex in Lety
Obytný soubor Červená skála – zóna II v Husinci-Řeži
Červená Skála Residential Complex – Zone II in Husinec-Řež
Soubor rodinných domů v Unhošti
Group of Single Family Houses in Unhošť
Rodinný dům v Litomyšli
Single Family House in Litomyšl
Rodinný dům ve Veliši
Single Family House in Veliš
Rodinný dům v Praze
Single Family House in Prague
Rodinný dům ve Všenorech
Single Family House in Všenory
Rodinný dům s ateliérem v Kojetíně
Single Family House with a Studio in Kojetín
Rekreační objekt u Slavonic
Recreational Facility near Slavonice
178 - Současné umění v kontextu – Contemporary Art in the Context
186 - Stavebnictví v roce 2009 / Construction Industry in 2009
188 - Český trh nemovitostí 2009 / Czech Real Estate Market in 2009
194 - Soutěže / Competitions 2009
206 - Ocenění / The Hall of Fame 2009
210 - Události / Events 2009
218 - Média / Media 2009

[Nahoru]