Jan Šépka: Česká architektura 2006-2007

 

Letištní terminál v Brně

 • ADRESA - ADDRESS Brno-Tuřany
 • AUTOR - DESIGN Petr Parolek
 • GENERÁLNÍ PROJEKTANT - CONSULTING ENGINEERS Parolli
 • INVESTOR Jihomoravský kraj
 • NÁKLADY - COST CZK 245 mil.
 • ZASTAVĚNÁ PLOCHA - BUILT-UP AREA 4000 m2
 • OBESTAVĚNÝ PROSTOR - ARCHITECTURAL VOLUME 38 000 m3
 • GENERÁLNÍ DODAVATEL - GENERAL CONTRACTOR sdružení firem Kaláb-stavební firma
 • DODAVATEL - CONTRACTOR Přemysl Veselý stavební a inženýrská činnost
 • PROJEKT - PROJECT 2005
 • REALIZACE - EXECUTION 2006

Hlavním impulsem pro architektonický návrh letištní haly byla vedle prostorově-provozního uspořádání také tradice místa s historií slavkovského bojiště a kontext rovinatého regionu s přírodní dominantou Pálavy. Důležitou roli hrály technické parametry nové budovy. Zvolena byla jednoduchá forma bezpodporové haly se základními rozměry 81 x 44,5 x 13,3 m. Vznikl přehledný prostor, kde cestující v odletové zóně po dobu odbavení neztrácejí orientaci.
Záměrem autora bylo vytvořit stavbu v jistém smyslu symbolickou. V prvních skicách byla koncipována jako monument. Aerodynamickým formováním základního tvaru kvádru vznikla vnější forma obřího valounu pravidelně časem opracovaného. Symboliku cestování a návratů potom vyjadřuje například brána nad severním vstupem, technický design dopravních prostředků zase odráží tvarování lamel na jižní fasádě, obloukové konstrukce a další.
Navenek i do interiéru se promítá prolomení střešního pláště šesti oblouky, které je z jedné strany tvořeno prosklenou válcovou plochou, ze strany druhé plnými konoidy s akustickým podhledem.
Doplňujícím prvkem vnitřního prostoru je osvětlení. Ve dne je hala prosvětlena střešními světlíky, v noci pak systémem několika světelných okruhů, které zajišťují jak přímé, tak nepřímé osvětlení.
Členitost interiéru je umocněna střídmým barevným provedením, kdy barvy jednotlivých konstrukcí byly voleny v tmavších nebo světlejších odstínech šedomodré tak, aby byla podpořena plastičnost celého prostoru, jemuž vévodí ocel. 


[Na začátek stránky]