Jan Šépka: Česká architektura 2006-2007

 

Přestavba sila v Olomouci

  • ADRESA - ADDRESS Polská, Olomouc
  • AUTOŘI - DESIGN Szymon Rozwalka, Tomáš Pejpek
  • ZASTAVĚNÁ PLOCHA - BUILT-UP AREA 200 m2
  • OBESTAVĚNÝ PROSTOR - ARCH ITECTURAL VOLUME 6500 m3
  • HLAVNÍ DODAVATEL - MAIN CONTRACTOR Caska Invest
  • PROJEKT - PROJECT 2004-2006
  • REALIZACE - EXECUTION 2005-2007

Zadáním projektu byla přestavba nevyužitého, funkcionalistického obilného sila v centru města na rodinný dům. Koncepce stavby vychází z principu vertikálního řazení částí - fragmentů - a jejich vzájemného spojení prostřednictvím otevírajících se dveří výtahu. Každý z nových, transformovaných či již existujících fragmentů je navržen jako odlišný, jejich rozdíly jsou podstatnější než vlastnosti jednotlivých částí.
Fragmenty v řazení odspodu nahoru reprezentují: vstupní atrium - otevřený prostor v přístavbě sila vzniklý odstraněním dřevěných podlah a střechy; soukromou galerii a užitkové prostory pod násypkami sila; vlastní silo s deseti prázdnými buňkami a dvěma buňkami s vestavbou schodiště a výtahu; obytnou zahradu zavěšenou v prostoru zmíněné přístavby; dvoupodlažní obytný prostor s balkonem a terasou vytvořený adaptací dřívějšího horního technologického podlaží sila; asymetricky osazený hranol - „kostku" s ložnicovou částí bytu.
Nosný systém nástavby je ocelový a ocelobetonový. Obvodové pláště nástavby jsou sendvičové, spodní část je kopií původních konstrukcí se zateplením. Nebyly realizovány navržené stěny z pohledového železobetonu. „Kostka" má plochou střechu s atikou, na nižších úrovních jsou střešní zahrady.
Projekt je radikální přestavbou sila i zásahem do města a jeho paměti. Předimenzovanost a asymetričnost „kostky" zosobňuje změnu, která se odehrála. Radikálnost tohoto gesta je asi jediným důvodem, proč projekt i přes změny, ke kterým došlo během realizace, „funguje". Hranol je také pokusem „dát do uvozovek" v českém prostředí stále opakovanou neomodernistickou formu. 


[Na začátek stránky]