Jan Šépka: Česká architektura 2006-2007

 

Rekonstrukce a dostavba roubené chalupy na Českolipsku

  • AUTOR - DESIGN Jiří Špaček
  • DODAVATELÉ - CONTRACTORS Vokůrka a Šenkeřík, Tesařství Málek, Kovářství Prošek, Podlahy Procházka, Jaroslav Šusta
  • PROJEKT - DESIGN 2004-2005
  • REALIZACE - EXECUTION 2005-2006

Předmětem zadání byla moderně chápaná rekonstrukce celého objektu včetně eventuálních přístaveb jako kontrastu k trochu „přeslazenému" exteriéru. Havarijní stav dvě stě let starých dřevěných konstrukcí zjištěný po odstranění vnitřních omítek vyvolal potřebu vytvoření replik, i když je sporné, zda i pak jde o rekonstrukci. Jednoznačnou odpovědí na tuto otázku je původní letopočet 1802 vyřezaný ve štítu. Replika má své opodstatnění právě v souvislosti s rekonstrukcí, jinak by totiž neměla smysl. Zajímavou výzvou bylo zpracování návrhu na rozšíření půdorysu do mezery ke skále. Pojetí „betonového krytu" s okny se ukázalo při jarním tání a následném sesuvu půdy jako opodstatněné. Ve stupňovité přístavbě je umístěna prostorná kuchyně navazující na hlavní obytnou místnost, které dominuje masivní kachlová pec s malým ohništěm. Průběžná prosklená mezera pod stropem zajišťuje dostatek denního světla pro kuchyň i toaletu situované v prostoru přístavby.
Provozní řešení domu je založeno na principu dvou nezávislých celků. Zatímco roubená část stavby slouží k celoročnímu užívání, část bývalé stodoly se v zimním období používá jen příležitostně. Předěl mezi nimi tvoří dvojice mohutných dveřních křídel relaxační místnosti, která při otevření splynou s truhlářskou vestavbou ukrývající v sobě technické zázemí domu. V letním období se tak celé přízemí stává volně průchozím členitým prostorem bez dveří. Celkový výraz interiéru byl stanoven již ve fázi stavebních úprav. Atmosféru domu dotváří jen několik pečlivě vybraných kusů nábytku. 


[Na začátek stránky]