Obsah/Contents
Kam se nám ztratila architektura? - Where has architecture gone?
Přístavba k sanatoriu dr. Petáka ve Františkových Lázních
Annex to Dr. Peták's Sanitarium in Františkovy Lázně
Rodinný dům ve Svinařích
Single Family House in Svinaře
Rodinný dvojdům v Zadní Třebani
Double House in Zadní Třebaň
Nová audiovizuální expozice v muzeu Památníku Lidice
A New Audio-visual Exhibit at Lidice Memorial Museum
Památková obnova glorietu zámku v Ploskovicích
Restoration of a Gloriette at Ploskovice Château
Rodinný dům v Černošicích
Single Family House in Černošice
Rodinný dům ve středních Čechách
Single Family House in Central Bohemia
Věž radaru pro letiště v Praze
Radar Tower for Prague Airport
Obchodní centrum Šestka v Praze
Šestka Shopping Center in Prague
Obytný soubor v Praze
Residential Estate in Prague
Rekonstrukce a dostavba Velvyslanectví Švýcarska v Praze
Remodeling and Extension of the Swiss Embassy Building in Prague
Nové ústředí ČSOB v Praze
New ČSOB Headquarters in Prague
Hotel na Národní třídě v Praze
Hotel at Národní třída in Prague
Pražský dům fotografie
Prague House of Photography
Přestavba továrních objektů na kulturní centrum v Praze
Conversion of Industrial Buildings into a Cultural Center in Prague
Rekonstrukce objektu Husova sboru v Praze
Remodeling of Hussite Church Building in Prague
Centrální schodiště budovy ÚMG v Praze
Central Staircase in the ÚMG Building in Prague
Rodinný dům v Praze
Single Family House in Prague
Přestavba rodinného domu v Říčanech
Remodeling of a Single Family House in Říčany
Rekonstrukce a dostavba roubené chalupy na Českolipsku
Remodeling and Extension of a Timbered Cottage in Česká Lípa Region
Rodinný dům ve středních Čechách
Single Family House in Central Bohemia
Rodinný dům v Bořeňovicích
Single Family House in Bořeňovice
Památník obětem komunismu v Liberci
Memorial to Victims of Communism in Liberec
Sklad dřeva v Jizerských horách
Timber Storage Facility in Jizerské hory
Rekonstrukce a dostavba hotelu ve Žďáru nad Sázavou
Remodeling and Completion of a Hotel in Žďár nad Sázavou
Rodinný dům ve Svitavách
Single Family House in Svitavy
Domov s pečovatelskou službou v Brně
Assisted Living Home in Brno
Letištní terminál v Brně
Airport Terminal in Brno
Středisko ekologické výchovy v Horce nad Moravou
Environmental Education Center at Horka nad Moravou
Přestavba sila v Olomouci
Conversion of a Grain Silo in Olomouc
Rekonstrukce výrobní budovy ve Zlíně
Remodeling of a Plant in Zlín
Rekonstrukce a přístavba rodinného domu v Luhačovicích
Remodeling and Extension of a Single Family House in Luhačovice
Rekonstrukce městského koupaliště v Opavě
Remodeling of a Public Swimming Pool in Opava
Rekonstrukce a dostavba výrobny oděvů v Bernarticích nad Odrou
Remodeling and Extension of a Clothing Factory in Bernartice nad Odrou
Přestavba rekreační chaty u Slunečních jezer v Senci
Remodeling of a Holiday Cottage by Sluneční jezera in Senec

Ivo Koukol - Jaké zadání, takový výsledek - The quality of the outcome reflects the quality of the assignment
Stavebnictví v roce 2007 - Construction Industry in 2007
Český trh nemovitostí 2007 - Czech Real Estate Market in 2007
Soutěže - Competitions - 2007
Ocenění - The Hall of Fame - 2007
Události - Events - 2007
Média - Media - 2007

[Nahoru]