Obsah/Contents
Silokřivky české architektury - Lines of Force of Czech Architecture
 
Výtvarný objekt pro Logistický terminál v Písku
Work ofArt for a Logistic Terminál in Písek
Střešní nástavba rodinného domu v Praze
Roof Extension on a Family House in Prague
Arcidiecézní muzeum v Olomouci
Archdiocesan Museum in Olomouc
Rekonstrukce strojírny v areálu Vaňkovka v Brně
Remodeling of a Machine Planí within the Vaňkovka Complex in Brno
Rekonstrukce zámeckého pivovaru v Litomyšli
Remodeling ofthe Brewery Building at Litomyšl Cháteau
Vila v Českých Budějovicích
Villa in České Budějovice
Kaple sv. Antonína v Černé u Měřína
St. Anthony Chapel in Černá near Měřín
Obchodní dům Omega v Brně
Omega Department Store in Brno
Bytový dům Eucon v Praze
Eucon Apartment Building in Prague
Polyfunkční dům s ateliérem v Brně
Multi-purpose House with a Studio in Brno
Vila na Červeném kopci v Brně
Villa on Červený kopec in Brno
Bytový dům v Praze
Apartment Building in Prague
Bytový dům v Praze
Apartment House in Prague
Domy se startovními byty v Polici nad Metují
Houses with Startér Apartments in Police nad Metují
Rodinný dům v Berouně
Single Family House in Beroun
Vila v Praze
Villa in Prague
Rodinný dům v Horní Lhotě
Single Family House in Horní Lhota
Tenisová hala v Krnově
Tennis Halí in Krnov
Výukové centrum Lékařské fakulty UK v Hradci Králové
Teaching Center of Medical School of Charles University in Hradec Králové
Půdní vestavba Holport v Praze
Holport Loft Conversion in Prague
Vzorkovna firmy Sipral v Praze
Show Room of Sipral in Prague
Interiér kancelářské budovy v Praze
Interiors of an Office Building in Prague
Přístavba k rodinnému domu v Praze
Annex to a Single Family House in Prague
Dům na půl cesty ve Valašském Meziříčí
Half-way House in Valašské Meziříčí
Rodinný dům v Brně
Single Family House in Brno
Dva rodinné domy v Brně
Two Single Family Houses in Brno
Vila v Brně
Villa in Brno
Informační centrum Přírodovědecké fakulty MU v Brně
Information Center ofthe Faculty of Natural Sciences of Masaryk University in Brno
Fakulta informačních technologií VUT v Brně
IT Faculty of the Technical University in Brno
Pavilon hygieny Veterinární a farmaceutické univerzity v Brně
Sanitation Pavilion of University ofVeterinary Medicíně and Pharmaceutics in Brno
Rodinný dům u Semil
Single Family House near Semily
   
Matúš Dulla
Kontakt s Evropou bez exhibice
Contact with Europe without Presentation and Display
Zdeněk Zavřel
Česká architektura postrádá vícerozměrnost
Czech Architecture Lacks Multi-dimensionality
Stavebnictví
Construction Industry
2006
Český trh nemovitostí
Czech Reál Estate Market
2006
Soutěže
Competitions
2006
Ocenění
The Hall of Fame
2006
Události
Events
2006
Média
Media
2006

[Nahoru]