Jano Stempel: Česká architektura 2004-2005

 


Penzion pro seniory v Praze  • ADRESA - ADDRESS Rozdělovská, Praha 6-Hvězda
  • AUTOŘI - DESIGNERS Jan Línek, Josef Kolář, Věra Dubská - L&P atelier (Praha)
  • INVESTOR - INVESTOR Český Červený kříž — Czech Red Cross
  • NÁKLADY - COSTS cca 37 mil. Kč
  • ZASTAVĚNÁ PLOCHA - BUILT-UP AREA 915 m2
  • OBESTAVĚNÝ PROSTOR - ARCHITECTURAL VOLUME 7000 m3
  • HLAVNÍ DODAVATEL - MAIN CONTRACTOR CARMAN Uničov
  • PROJEKT - DESIGN 2001
  • REALIZACE - EXECUTION 2005

Cílem výstavby bylo zajištění kvalitního bydlení se systémem služeb, které starým lidem umožní dožití ve vlastním bytě. Základní služby-zdravotní, pečovatelská služba a rehabilitace - jsou poskytovány v objektu, ostatní služby - stravování, praní prádla a činnosti související s provozem -jsou realizovány jinak.
Stavba se nachází na pozemku bývalé zahrádkářské kolonie, mezi ulicemi Haberfeldovou,Thurnovou a Rozdělovskou. Jemně zvlněná hmota objektu reaguje na okolní rodinné domy a jakési náměstíčko při Haberfeldově ulici.
Dům je navržen jako pavlačový a jeho jižní fasáda má orientaci do zahrady. V místě vstupního prostoru se zvlněná stěna oddaluje, a vzniká tak rozlehlá vnitřní hala se zelení a vstupy do části zdravotní, rehabilitační a pečovatelské. Takto vzniklý prostor bude i nenásilným místem sociálních kontaktů.
Z celkového počtu 19 bytů je jich sedm umístěno v přízemí a dvanáct v patře. Čtyři z nich jsou uzpůsobeny pro vozíčkáře. Byty v přízemí jsou navrženy pro jednu osobu (s možností obývání i dvěma osobami), v patře jsou byty určené pro dvě osoby. V obou případech mají byty zcela volnou dispozici, jejich velikost lze měnit podle potřeby uživatelů.
Konstrukční systém příčných nosných zděných stěn je doplněn monolitickými sloupy, stropy jsou monolitické. Zastropení haly sestává z dřevěných lepených vazníků. Obvodový plášť je vyzd řvaný, zateplený. Střecha je šedivá plechová, povrchy obvodového pláště omítané, okna dřevěná lepená, zámečnické doplňky žárově zinkované.
V konceptu zahrady se projevila maximální snaha zachovat vzrostlé stromy a stávající zeleň zahrádkářské kolonie. 


[Na začátek stránky]