Jano Stempel: Česká architektura 2004-2005

 


Zastřešení zimního stadionu v Litomyšli  • ADRESA - ADDRESS Černá hora, Litomyšl
  • AUTOŘI - DESIGNERS Aleš Burian, Gustav Křivinka - Atelier Burian-Křivinka (Brno)
  • SPOLUPRÁCE - COOPERATION Jan Perla (statika - statics)
  • INVESTOR - INVESTOR Město Litomyšl — City of Litomyšl
  • NÁKLADY - COSTS 24,7 mil. Kč
  • ZASTŘEŠENÁ PLOCHA - ROOF SURFACE 3105 m2
  • HLAVNÍ DODAVATEL - MAIN CONTRACTOR Agile Ústí nad Orlicí; Dřevěné konstrukce Ariva Žamberk
  • PROJEKT - DESIGN 2002
  • REALIZACE - EXECUTION 2004

Zimní stadion je situován ve sportovním areálu Černá hora. Jeho součástí je vedle kluziště přízemní objekt technologií a dvoupodlažní stavba se sedlovou střechou, postavená na přelomu osmdesátých a devadesátých let v akci Z. Dnes je dvoupodlažní objekt využíván pouze v přízemí, kde jsou umístěny šatny a sklady hokejového oddílu. Druhé podlaží a podkroví jsou dosud ve stadiu hrubé stavby a o jejich využití se teprve uvažuje.
Dostavba stadionu je rozdělena do několika etap. V roce 2002 byla postavena nová východní tribuna pro 1400 stojících diváků, v další etapě následovalo zastřešení stadionu.
Střecha má tvar rovné desky, nad níž vystupuje hřebínek nosných vazníků. Ty jsou opláštěný čirým polykarbonátem a slouží k prosvětlení střechy.
Hlavním nosným prvkem je dvojitý rovinný ocelový vazník, jehož spodní pásnice s výjimkou krajových polí sleduje šikminu spádu střechy. Výška vazníku v místě podpory je 2,85 m, uprostřed rozponu pak 2,5 m. Osová vzdálenost vazníků je 8,6 m, rozpětí 42,9 m.
Plášť střechy je nesen dřevěnými lepenými vazníky 440/140 mm v osové vzdálenosti 3,9 m, které jsou připojeny k ocelovým vazníkům přes vynášecí listy v místě styku diagonál. Na nejsou cca po 1 m příčně ukládány hranoly 220/100 mm určené jako podklad pod bednění z dřevěných desek tloušťky 25 mm.
V další etapě bude dokončeno opláštění stadionu. 


[Na začátek stránky]