Jano Stempel: Česká architektura 2004-2005

 


Rozhledna na vrcholu Brdo  • ADRESA - ADDRESS Rozhledna Brdo, Chřiby
  • AUTOŘI - DESIGN Svatopluk Sládeček - Studio New Work (Zlín)
  • SPOLUPRÁCE - COOPERATION Bohuslav Stránský, Hana Maršíková, Daniela Babíčková, Pavel Míček Martin Nedbálek
  • INVESTOR Sdružení pro podporu místních iniciativ Chřiby, Obec Kostelany - Chřiby Associatior for Local Initiatives Support, Village of Kostelany
  • NÁKLADY - COST CZK 5 mil.
  • ZASTAVĚNÁ PLOCHÁ - BUILT-UP AREA 45,6 m2
  • OBESTAVĚNÝ PROSTOR - ARCHITECTURAL VOLUME 974,0 m3
  • HLAVNÍ DODAVATEL - MAIN CONTRACTOR Staveko Uherské Hradiště
  • PROJEKT - PROJECT 2001
  • REALIZACE - EXECUTION 2002-2004

Horské pásmo Chřiby je nejvyšší hřeben Středomoravských Karpat, oddělující severně položené roviny Hané od jižních rovin Slovácka. Je to vesměs zalesněná vrchovina o ploše 335 km2, jejímž nejvyšším bodem je vrch Brdo s 586,7 m.
Nejbližší obydlené místo je odtud ve vzdálenosti asi tři kilometry. Vrchol sám je motorovými vozidly těžko dostupný a není ani možné jej zásobovat vodou a elektřinou. To ovlivňovalo přípravu výstavby nové turistické rozhledny. Bylo nutné najít řešení co nejoriginálnější, vycházející z tradičních místních materiálů - kamene a dřeva. Jako stavební kámen byl použit pískovec z nedalekých Žlutav.
Hlavní hmotu rozhledny tvoří kamenné zdivo stupňovitě ustupující směrem k vrcholu. Tvar věže je dán vlastnostmi stavebního materiálu a jeho využitím tradičním způsobem, bez podpůrných ocelových konstrukcí.
Celková výška rozhledny je 23,9 metrů. Půdorys tvoří rovnoramenný trojúhelník se zaoblenými rohy rozšiřující se směrem ke hřbetu masivu. Osa půdorysu sleduje směr hřbetu. Půdorysná stopa je přizpůsobena možnostem terénu a klimatickým podmínkám území.
Vstup do věže je po vnějším dřevěném schodišti do prvního patra, v přízemí je technické zázemí. Uvnitř věže je dubové schodiště s velkými podestami a okny s výhledem do krajiny. Krytá vyhlídka na vrcholu rozhledny je prosklená do všech stran. Za příznivého počasí lze polovinu skleněných ploch otevřít. Zastřešení věže tvoří plochá střecha s krytinou z měděného plechu. 


[Na začátek stránky]