Jano Stempel: Česká architektura 2004-2005

 


Rekonstrukce areálu firmy Podzimek a synové v Třešti  • ADRESA - ADDRESS Váňovská 527, Třešť
  • AUTOŘI - DESIGNERS Stanislav Fiala, Daniela Polubědovová - D3A / (Praha)
  • SPOLUPRÁCE - COOPERATION Bohdan Špaček
  • INVESTOR - INVESTOR Podzimek a synové
  • NÁKLADY - COSTS investorem neuvedeny
  • ZASTAVĚNÁ PLOCHA - BUILT-UP AREA - A 82 m2, B 37 m2, C 327 m2
  • OBESTAVĚNÝ PROSTOR - ARCHITECTURAL VOLUME - A 735 m3, B 90 m3, C 2606 m3
  • HLAVNÍ DODAVATELÉ - MAIN CONTRACTORS Podzimek a synové; Dřevovýroba Podzimek, Třešť, Spyron Ruininvest
  • PROJEKT - DESIGN 2001
  • REALIZACE - EXECUTION 2003-4

Rekonstrukce průmyslového areálu začala poměrně netradičně. Restitucí se areál v roce 1993 navrátil v žalostném stavu zpět do rukou syna a dvou vnuků zakladatele firmy Podzimků. Ti v roce 2000 požádali sochaře Kurta Gebauera o pomoc se zkulturněním areálu. Jako první krok vznikl park s rybníčkem a nová příjezdová alej. Tím více pak vynikla neutěšenost socialisticky zchátralé změti budov v pozadí. Ke spolupráci při jejich rekonstrukci vyzval Gebauer architekta Stanislava Fialu, se kterým již dříve spolupracoval.
Nejprve došlo k rekonstrukci a dostavbě objektu staré truhlárny. Za šest měsíců byla realizována nová budova ředitelství a vzorkovny dřevovýroby, která je zepředu přistavěna ke dlouhé dvoupatrové průmyslové budově zmodernizované truhlárny. Bylo zřejmé, že koncept musí být velice jednoduchý a flexibilní, aby dokázal reagovat na jakýkoli budoucí vývoj firmy a areálu. Výraznými prvky se staly kamenné zídky, původní objekt natřený na červeno a ocelí obalené drobné přístavby.
Dalším úkolem bylo vyřešit vstup do všech tří firem, které sídlí v areálu. Vznikl objekt vrátnice a pomocí dalších zahradních úprav a zídek byl umožněn příjezd a parkování vozidel. O rok později se uskutečnila rekonstrukce budovy ředitelství stavební firmy včetně dostavby nového vstupu a prostoru pro jednání se zákazníky.
Jako poslední byl obnoven Gebauerův zahradní altán, který završil úpravy zahrady a prostoru před areálem.
Použity byly železobetonové stěnové konstrukce i ocelové skelety, s pláštěm proskleným i vyzdívaným, z ocelových plechů v kombinaci s izolací. 


[Na začátek stránky]