Jano Stempel: Česká architektura 2004-2005

 


Sklad dřeva v Jizerských horách  • AUTOŘI - DESIGNERS Martin Rajniš, Patrik Hoffman - H.R.A.- Hoffman Rajniš Architekti (Praha)
  • PROJEKT - PROJECT Martin Rajniš, Kamila Amblerová
  • INVESTOR - INVESTOR Martin Rajniš
  • NÁKLADY - COSTS 230 000 Kč
  • ZASTAVĚNÁ PLOCHA - BUILT-UP AREA 80 m2
  • OBESTAVĚNÝ PROSTOR - ARCHITECTURAL VOLUME 550 m3
  • HLAVNÍ DODAVATEL - MAIN CONTRACTOR Tesařství Jaroslav Lefler, Lipice
  • PROJEKT - DESIGN 2004
  • REALIZACE - EXECUTION 2004

Za chalupou původně stávala stodola, která měla být obnovena a využita jako ateliér. Konstrukci stavby tvoří systém SSBS (dřevěná rámová stavebnice).
Z potřeby vhodného uskladnění velkého množství dovezeného stavebního dřeva, které bude muset několik let prosychat, se zrodil nápad naskládat materiál do tvaru budoucí stavby. Prkna v původních délkách čtyři a pět metrů byla bez základů poskládána na patky z trámků ležících přímo na zemi. Kvůli stabilitě musí být prkna proložena překládkami. Při takovéto stavbě se nepoužívají hřebíky, nic se nestlouká, prkna se pouze kladou na sebe. Drobné rozdíly v délkách materiálu nejsou na závadu.
Horizontální konstrukce jsou z průvlaků složených ze čtyř fošen, proložených latěmi a sepnutých kovovými pásky. Stropy a krov jsou zhotoveny v kazetovém systému a jsou sepnuty svazky běžného vázacího drátu. Krytina střechy je z vodovzdorných překližek a je jako jediná natíraná. Desky drží na krovu systém latí, klínů a příložek, zabraňující zároveň sesouvání sněhu, který by poškozoval nátěr.
Tvar neobvyklé stavby -její šířka, výška hřebene, spád střechy - to vseje odvozeno ze staré stodoly o délce deset metrů (dvě pětimetrová prkna z pily) a šířce osm metrů (dvě čtyřmetrová prkna).
Stavba, která na začátku připomínala trochu bláznivý experiment, začala žít vlastním životem. Po zavětrovánÍ 160 m ocelového lana v pořádku přežila vítr o rychlosti 120 km/hod. 


[Na začátek stránky]