Obsah/Contents
Architektura je služba/Architecture is a Service
 
Rekonstrukce Divadla Reduta v Brně
Remodeling of Reduta Theatre in Brno
Rodinná vila ve Františkových Lázních
Villa in Františkovy Lázně
Rekonstrukce teras a zahrady vily Traub v Praze
Reconstruction of Terraces and Garden of Villa Traub in Prague
Rekonstrukce a dostavba Krajské knihovny v Pardubicích
Remodeling and Extension of Regional Library in Pardubice
Turistiská lávka v Rádle
Tourist Footbridge at Rádlo
Obchodní a společenské centrum Galerie Vaňkovka v Brně
Galerie Vaňkovka - a Commercial and Social Center in Brno
Rodinný dům v Humpolci
Single Family House in Humpolec
Obchodní a administrativní centrum v Brně
Comercial and Administrative Centrum in Brno
Zastřešení zimního stadionu v Litomyšli
Roofing of Ice Stadium in Litomyšl
Rodinný dům v Roudnici nad Labem
Single Family House in Roudnice nad Labem
Rodinný dům v Konárovicích
Single Family House in Konárovice
Zastupitelský úřad ČR ve Vilniusu
Building of Czech Embassy in Vilnius
Polyfunkční dům v Praze
Multi-purpose House in Prague
Fasáda výstavního pavilonu ČR pro Expo 2005
Facade of Czech Republic's Exibition Pavilion for Expo 2005
Krajská požární stanice v Plzni
Regional Fire Station in Pilsen
Byt ve střešní nástavbě v Praze
Department in Roof Extension in Prague
Ústředí firmy Pfizer v Praze
Pfizer Headquarters in Prague
Penzion pro seniory v Praze
Boarding House for Seniors in Prague
Rodinný dům v Mořině
Single Family House in Mořina
Restaurace a hotel Besídka ve Slavonicích
Besídka Restaurant and Hotel in Slavonice
Sídlo firmy Neomed v Praze
Offices of Neomed in Prague
Sklad dřeva v Jizerských horách
Wood Depot in Jizerske Mountains
Café Onyx v Brně
Café Onyx in Brno
Dostavba domova mládeže v Litomyšli
Completion of a Youth Home in Litomyšl
Rekonstrukce areálu firmy Podzimek a synové v Třešti
Reconstruction of Complex of Podzimek and synové Company in Třešť
Rekonstrukce rodinného domu v Praze
Remodeling of a Single Family House in Prague
Nájemní dům v Brně
Tenement House in Brno
Vestavba bytu do výrobní haly v Praze
Conversion of a Factory Hall into an Apartement
Bytový dům A5 v Litomyšli
Apartment House A5 in Litomyšl
Rekonstrukce mlýna v Dobré Vodě Lipnické
Remodeling of a Mill in Dobrá Voda Lipnická
Pavilon Q Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně
Pavilon Q of Mendel University of Agriculture and Forestry in Brno
Rozhledna na vrcholu Brdo
Lookout Tower on Brdo Peak
   

[Nahoru]