Jan Jehlík: Česká architektura 2003-2004

 


Konverze průmyslového objektu v Ostravě  • ADRESA - ADDRESS Plynární 5, Ostrava
  • AUTOŘI - DESIGN Radek Koliřík, Lada Kolaříková, Roman Kuba - Radek Kolařík Architectural Workshop (Praha); Atelier Simona (Ostrava)
  • INVESTOR - Severomoravská plynárenská
  • NÁKLADY - COSTS 30 mil. Kč
  • ZASTAVĚNÁ PLOCHA — BUILT-UP AREA 540 m2
  • OBESTAVĚNÝ PROSTOR - ARCHITECTURAL VOLUME 7600 m3
  • HLAVNÍ DODAVATEL - MAIN CONTRACTOR TchaS
  • PROJEKT - DESIGN 2002 - 2003
  • REALIZACE - EXECUTION 2003-2004

Konverze technicky a morálně zastaralého objektu plynárenské společnosti byla jednou z možností, jak zachovat část jinak emotivně působícího průmyslového celku v ostravském centru. Objekt garáží, skladů a laboratoří byl přeměněn na jídelnu pro zaměstnance společnosti s kavárnou pro veřejnost a zákaznickým centrem. Zachováno zůstalo vše, co je z hlediska další existence stavby opodstatněné, odstraněny byly všechny morálně a technicky zastaralé části konstrukcí.
Předimenzovaný skelet třípodlažního objektu ve dvou nadzemních podlažích byl opláštěn rastrem bezrámového fasádního systému. Desky hliníku a skla vymezují hranol. Jeho otevření v místě styku se sousedním objektem změkčuje vzájemný přechod mezi nimi. Vnitřní plochy jsou členěny opakními a transparentními dílci rozmístěnými podle tepelných ztrát a zisků, s výtvarným záměrem a v souladu s využitím vnitřních prostor. Úpravou proporcí u vertikálního členění vznikl zvýšený parter odpovídající významovému rozdělení vnitřních prostorů. Vnitřní atmosféra je založena na interakci repasovaného nemotorného skeletu a precizně provedeného pláště. Rozvody větracího systému a osvětlovací tělesa jsou z důvodu malé konstrukční výšky zhotoveny bez kapotáže. Nová dispozice bezkolizně integruje řadu provozů pouze úspořádáním vestavěného bloku zázemí. Promyšlenou orientací vstupů došlo k oddělení toků klientů, zaměstnanců, návštěvníků restaurace a kavárny, zásobování a údržby v jednom komunikačním uzlu.
Jako stavební materiály pro adaptaci budovy byly použity polymerbeton, hliník, Alucobond, sklo, omyvatelné nátěry Corian, strukturální tmel aj. 


[Na začátek stránky]