Jan Jehlík: Česká architektura 2003-2004

 


Rekonstrukce a dostavba kláštera Matky boží v Novém Dvoře • ADRESA - ADDRESS Dobrá Voda 20, Teplá u Toužimi
 • AUTOR - DESIGN John Pawson (Londýn)
 • SPOLUAUTOR - CO-DESIGN JanSoukup -Atelier Soukup
 • SPOLUPRÁCE - COOPERATION Pierre Saalburg, Vishwa Kaushal, Antonín Švehla, David Cígler, Marek Baštář, Ondřej Smetana
 • GENERÁLNÍ PROJEKTANT - CONSULTING ENGINEER - Atelier Soukup Plzeň
 • INVESTOR - Klášter Nový Dvůr - Nový Dvůr Monastery
 • NÁKLADY - investorem neuvedeny - not disclosed by the investor
 • ZASTAVĚNÁ PLOCHA - BUILT-UP AREA 3510 m2
 • OBESTAVĚNÝ PROSTOR - ARCHITECTURAL VOLUME 39 936 m3
 • HLAVNÍ DODAVATEL - MAIN CONTRACTOR Starkon Jihlava CZ
 • PROJEKT - DESIGN 2000 - 2003
 • REALIZACE - EXECUTION 2000 -2004

Nový Dvůr byl zemědělským hospodářstvím vybudovaným v polovině 18. století. Jeho jádro tvoří čtyřkřídlová stavba o vnějších rozměrech 75x75 m. Devastovaný dvůr byl při příchodu mnichů-trapistů v roce 1999 ruinou.
Tvorba nového kláštera vycházela z cisterciácké architektonické tradice. Svou skladbou se konventní budovy drží tradičního schématu uspořádání dispozice.
Barokní rezidence na západní straně byla zrestaurována, ostatní tři křídla jsou novostavbami na původních základech. Na severní straně je postaven novýjednolodní kostel. Na něj navazuje východní křídlo se zákristií, kapitulní síní a skriptoriem. V jižním křídle se nachází refektář s kuchyní, v patře je dormitář. Ostatní provozy včetně noviciátu jsou v západním a pod východním křídlem. Celek propojuje prosklená křížová chodba uzavírající rajský dvůr.
Tvarování prostorů je podřízeno optickým kvalitám působení světla a stínu. Bílé stěny interiérů odrážejí proměnlivost denního světla, od něj je odvozena i hmotnost či nehmotnost všech konstrukčních prvků. Světlo spojuje působení staré i nové části a je hlavním vyjadřovacím prostředkem stavby. Tomu odpovídají také exteriéry, kde všechny stěny jsou omítnuty a tónovány do barvy přírodního štuku. Nová křídla parafrázují okenní šambrány a římsy barokní části, ale v jednodušším tvaru betonových dílců.
Zachované historické objekty jsou kamenné, nová křídla mají nosnou ocelovou konstrukci s vyzdívaným obvodovým pláštěm. Kostel je kompletně navržen ze železobetonu. Sedlové střechy nové i staré části jsou kryty přírodní břidlicí, plochá střecha kostela litou stěrkou. 


[Na začátek stránky]