Jan Jehlík: Česká architektura 2003-2004

 


Rodinný dům v Kadani  • ADRESA - ADDRESS Pod Svatým kopečkem, Kadaň
  • AUTOŘI - DESIGNERS Jiří Poláček, Václav Škarda - atelier K 2 (Praha)
  • INVESTOŘI - INVESTORS Martin Georgiev, Dana Georgievová
  • NÁKLADY - COSTS 4,5 mil. Kč
  • ZASTAVĚNÁ PLOCHA - BUILT-UP AREA 136,2 m2
  • OBESTAVĚNÝ PROSTOR - ARCH ITECTU RAL VOLUME 965,88 m3
  • HLAVNÍ DODAVATEL - MAIN CONTRACTOR Petrom stavby
  • PROJEKT - DESIGN 2002
  • REALIZACE - EXECUTION 2003-2004

Dům se nachází na okraji Kadaně, v krásném místě s ojedinělým výhledem nad ohbím řeky Ohře. Je osazen do přirozeného svahu, jehož spád ovlivnil výškové rozvržení Jednotlivých podlaží. Mezi domem a ulicí jsou ponechány vzrostlé stromy.
Hlavní obytné podlaží - přízemí se nachází ojeden metr výše než zahrada na jižní straně, v horizontu krajiny se plocha zahrady téměř neuplatňuje. Se zahradou je přízemí spojeno venkovními schody vedoucími na travnatou terasu.
Vnější klidná forma domu ukrývá dvoupodlažní vnitřní atrium, které určuje prostorové řešení celého domu. Je umístěno v těžišti domu, propojuje obě podlaží, vpouští do středu domu slunce, je součástí obytného prostoru. Po odsunutí francouzských oken se stává součástí venkovního prostoru.
Dům je navržen pro čtyřčlennou rodinu. V prvním podlaží je situován hlavní obytný prostor s kuchyní, vstupní prostory, zázemí a garáž. V podkroví jsou umístěny ložnice a koupelna. Ložnice rodičů je doplněna pracovnou a šatnou. V podsklepené části objektu je prádelna, technické zázemí a sklad.
Dům byl opatřen ušlechtilou škrábanou omítkou s větším množstvím slídy. Nosné prvky stěn a stropů jsou z keramických materiálů. Otvory v domě jsou vedeny až na výjimky ke stropu, rohová okna v patře jsou zkosena. Před domem u francouzských oken jsou navrženy stříhané keře, mezi kterými bude dům jenom prosvítat, z dálkových pohledů tak bude jemně navazovat na zahradu. 


[Na začátek stránky]