Jan Jehlík: Česká architektura 2003-2004

 


Rekonstrukce Denisových sadů v Brně  • ADRESA - ADDRESS Denisovy sady, Brno-město
  • AUTOŘI - DESIGNERS Petr Hrůša, Petr Pelčák, Zdeněk Sendler, Václav Babka - Architekti Hrůša & Pelčák; Atelier Brno
  • SPOLUPRÁCE - CO-OPERATION David Mikulášek
  • INVESTOR - Veřejná zeleň města Brna - Brno Municipal Enterprise
  • NÁKLADY - COSTS 30 mil. Kč
  • GENERÁLNÍ DODAVATEL — GENERAL CONTRACTOR DIS Brno
  • PROJEKT - DESIGN 2001 - 2003 (1. etapa - Phase 1)
  • REALIZACE - CONSTRUCTION 2002-2003 (1. etapa - Phase 1)

Historický průhled k obelisku, a tím i urbanistická osa ustavující Brněnskou okružní třídu byly obnoveny i za cenu kácení většího množství nevhodných novodobých dřevin. Na vybraných místech došlo k začlenění soudobě komponovaných teras, v pozorně řešených detailech bylo použito kvalitních a hutných materiálů. Řešení propojuje jednotlivé části parku. Výtvarně se uplatňuje nově navržený spojující prvek - promenáda, chodník z ušlechtilého broušeného betonu, pravidelně členěný kamennými prvky s osvětlením. Tato výtvarná osa propojuje fakticky i alegoricky nejen významné směry, ale i významná místa, zároveň prochází původní kolonádou a vrací jí tak její funkci a potvrzuje ustavení vyhlídkového místa kolem obelisku a jeho plato.
Svahy a terasy Františkova jsou postupně očišťovány od náletových křovin včetně keřů šeříků i stromů a jsou upravovány půdopokryvnou vegetací. Znovu se tak objeví dramatická terénní konfigurace kopce zahrnující skalní tělesa a zdůrazní se jeho původní tvarování i užití vinné révy - symbolu kulturního prostředí a jižní Moravy. Úsilí o civilní a zároveň citlivou rekonstrukci první části parku bylo završeno instalací sochy Morava od Miloše Chlupáče. 


[Na začátek stránky]