Jaroslav Wertig: Česká architektura 2002-20003

 


Logistický terminál v Písku • ADRESA - ADDRESS U Hřebčince, Písek
 • AUTOŘI - DESIGNERS Tomáš Novotný, Tomáš Zmek (Praha)
 • SPOLUAUTOŘI - CO-DESIGNERS Jan Karásek, Marcela Koukolová, Pavel Škorpil
 • SPOLUPRÁCE - CO-OPERATION Lubomír Meiner, Michaela Vacková, Jiří Opočenský, Anna Dobešová, Čestmír Dobeš, Karel Zeman, Miloš Cendelín
 • INVESTOR Muzeum umění Olomouc
 • NÁKLADY - COSTS 57 mil. Kč
 • ZASTAVĚNÁ PLOCHA - 2325 m2 (sklad 2240 m2, kanceláře 85 m2)
 • OBESTAVĚNÝ PROSTOR - CUBICAL CONTENT 23 250 m3
 • HLAVNÍ DODAVATELÉ - GENERAL CONTRACTORS Škorpil, s. r. o., Sapro, s. r. o., Hradec Králové, Gametall České Budějovice, Artea, s. r. o.
 • DODAVATELÉ - CONTRACTORS Institut restaurování a konzervačních technik Litomyšl, ZUKOVpro, s. r. o., Glass experts, s. r. o., Ortodum, spol. s r. o., MY DVA holding, a. s.
 • PROJEKT - DESIGN 2000, 2002
 • REALIZACE - CONSTRUCTION 2000, 2002-2003

Terminál je postaven na jižním okraji Písku v těsné blízkosti obchvatu Praha – České Budějovice. Pozemek je omezen ochrannými pásmy vodičů vysokého napětí a hlavního vodovodního řadu. Hala s administrativním blokem je sídlem spedičních firem a organizací zajišťujících servis námořní a letecké dopravy.

Sklad má plochu 2240 m2 pro univerzální využití s kapacitou cca 3000 paletových míst v regálovém systému a přibližně 400 m2 volného manipulačního prostoru. Hala je vybavena sedmi branami s pěti hydraulickými zvedacími můstky, boční a šikmou rampou. Nosnou konstrukci tvoří dvanáct rámů z prostorových lepených vazníků na rozpon 28 m uložených na ocelových sloupech po šesti metrech.

Třípodlažní administrativní blok o celkové ploše 333 m2 je k hale přisazen jako její nultý modul. Zděné provozně-komunikační jádro se šatnou skladníků a dispečinkem provozu v přízemí má šířku 3 m, ocelový skelet je v modulu 2,7 m x 3,6 m. Do “klece” o sedmi polích jsou postupně podle potřeb a finančních možností investora vkládány stavebně dokončené kancelářské buňky. Ty jsou po osazení aretovány, utěsněny přechodovým límcem a napojeny na média komunikační části. Maximální počet buněk, které lze rovněž vzájemně spojovat, je čtrnáct.

Obvodový plášť skladové haly tvoří provětrávaný sendvič s deštěnými překližkovými deskami v exteriéru a deskami Cetris v interiéru. Zdivo komunikační části je zatepleno kontaktním fasádním systémem. Kontejnery mají sendvičovou konstrukci na rámu z tenkostěnných profilů. 


[Na začátek stránky]