Jaroslav Wertig: Česká architektura 2002-20003

 


Nahrávací studio v Praze  • ADRESA - ADDRESS Ostrovní 30, Praha 2-Nové Město
  • AUTOŘI - DESIGNERS Michal Froněk, Jan Němeček, Jan Rosický – Studio Olgoj chorchoj (Praha)
  • SPOLUPRÁCE Tereza Froňková, Barbora Vlčková
  • INVESTOR Soundsquare, a. s.
  • NÁKLADY - COSTS 25 mil. Kč
  • ZASTAVĚNÁ PLOCHA - 972 m2
  • OBESTAVĚNÝ PROSTOR - CUBICAL CONTENT 3360 m3
  • HLAVNÍ DODAVATEL - GENERAL CONTRACTOR Libor Maleček – Lima Interier, Praha
  • PROJEKT - DESIGN 2002
  • REALIZACE - CONSTRUCTION 2002-2003

Prostory bývalé tiskárny z 30. let, jejímž autorem je Alois Dryák, jsou před kolemjdoucími skryty v zadním traktu na druhém vnitřním dvoře objektu v Ostrovní ulici. Čistota a racionálnost železobetonového skeletu s trámovými stropy byly určující při zpracování projektu vestavby nahrávacích studií do výrobního objektu. Jednotlivé prvky – režie, hlasatelny, místnost přepisu, skleněná příčka, recepce, jednací místnosti – jsou do prostor “vloženy”, návaznosti na stávající plochy pak záměrně minimalizovány. Také volba materiálů a povrchových úprav byla odvozena z původně industriálního určení stavby. Betonové stěrky na podlaze i stěnách, probarvený štuk, surová ocel, zářivková svítidla. Barevné řešení má za úkol akcentovat jednotlivé prvky: místnost přepisu jako technologické centrum – tmavě červené, dva nahrávací celky –“modré a zelené” studio. Nedílnou součástí interiéru je i grafické ztvárnění skleněných ploch.

Samotná nahrávací studia jsou prostory velmi specifické a nebylo možné se spoléhat na běžně užívané koncepce, které projektanti i dodavatelé znají. Většina typologických a technických zásad a řešení vznikla z přímých požadavků a potřeb zvukového technika. Nešlo jen o poměrně komplikovanou vnitřní akustiku nahrávacích celků, ale i o přívody vzduchotechniky do studií a celkovou elektroinstalaci s požadavkem na bezkolizní provoz slabo- a silnoproudých zařízení.

V budoucnu se počítá s dalším studiem ve třetím podlaží a po vyklizení prostor ve druhém podzemním podlaží s míchací halou pro filmový zvuk. 


[Na začátek stránky]