Obsah/Contents
Architektura jako výzva — Architecture as a Challenge
 
Budova 2 technologického parku v Praze
Building 2 of the Technological Park in Prague
Rodinný dům v Dobřejovicích
Single-family House in Dobřejovice
Továrna na svítidla v Praze
Lighting Fixtures Plant in Prague
Arcidiecézní muzeum v Olomouci - Hospodářský dvůr
Archdiocesan Museum in Olomouc - the Farmstead
Rekonstrukce administrativního objektu v Praze
Remodeling of an Office Building in Prague
Ateliér Ševčíků v Praze
Ševčík Studio in Prague
Rodinný dům ve Hvozdech
Single-family House in Hvozdy
St Kunhuta's Apothecary in Brno
Logistický terminal v Písku
Logistic terminal in Písek
Cesta podél Jeleního příkopu na Pražském hradě
Path alongside the Deer Moat at the Prague Castle
Dům v Boskovicích
House in Boskovice
Radiotelefonní věž s rozhlednou v Hrubém Jeseníku
Radiotelephone Tower with an Observation Platform in Hrubý Jeseník
Rekonstrukce interiérů severního křídla hradu Grabštejn
Remodeling of Interiors of the North Wing of Grabstein Castle
Vestavba ve skladovací hale Schrack v Brně
Addition of Offices into Schrack Storehouse in Brno
Rodinný dům v Podivíně
Single-family House in Podivín
Café Steiner v Brně
Café Steiner in Brno
Bytový dům Labutí ve Štemberku
Apartment House Labutí in Štemberk
Centrála Stavební spořitelny ČS v Praze
Headquarters of Stavební spořitelna ČS in Prague
Radnice v Brně-Komíně
Townhall in Brno-Komín
Nahrávací studio v Praze
Recording Studio in Prague
Rodinný dům v Říčanech
Single-family House in Říčany
Rekonstrukce rezidence velvyslance ČR v Tunisu
Remodeling of the Czech Ambassador's Residence in Tunisia
Dostavba věže kostela sv. Floriána v Kozmicích
Completion of thr Tower of St Florian Church in Kozmice
Rekonstrukce budovy Velvyslanectví ČR v Alžíru
Remodelning of the Czech Embassy in Algeria
Přístavba k rodinnému domu v Praze
Family House Addition in Prague
Obytný areál Villa Park Strahov v Praze
Residential Complex Villa Park Strahov in Prague
Rodinný dům v Dolních Jirčanech
Single-family House in Dolní Jirčany
Vestavba kanceláří do průmyslové haly v Praze
Conversion of Industrial Hall into Offices in Prague
Lávka na Rohanském nábřeží v Praze
Footbridge at Rohanské nábřeží in Prague
Rodinný dům ve Stříbrné Skalici
Single-famiyz House in Stříbrná Skalice
Mimořádný úspěch
Extraordinery Achievement
Faktografie (české stavebnictví, bytová výstavba, výsledky vybraných celostátních soutěží)
Facts and Figures
Obchodní prezentace
Business Presentation

[Nahoru]