Jaroslav Wertig: Česká architektura 2002-20003

 


Rodinný dům ve Hvozdech  • AUTOŘI - DESIGNERS Jan Šesták – studio p-h-a (Praha)
  • ZASTAVĚNÁ PLOCHA - 405 m2
  • OBESTAVĚNÝ PROSTOR - CUBICAL CONTENT 1250 m3
  • HLAVNÍ DODAVATEL - GENERAL CONTRACTOR MJT, s. r. o.
  • PROJEKT - DESIGN 2001
  • REALIZACE - CONSTRUCTION 2001-2002

Pozemek se nachází v mírně svažitém terénu a je výrazně rozdělen pěšinou na dvě části přibližně stejné velikosti – část zatravněnou s ovocným sadem a část osázenou vzrostlými jehličnatými i listnatými stromy.

Koncept řešení usiloval především o optimální situování domu a jeho vztah k rozdílným kvalitám pozemku. Projekt se snaží zapojit obě části pozemku tak, aby dům vytvořil jakýsi “svorník” obou hodnot – zahrady i lesa. Navržená stavba je přízemní bez podsklepení, pouze s malým vinným sklípkem, a je tvořena dvěma základními obdélníkovými hmotami sevřenými do tvaru L a propojenými komunikačním koridorem, který se u pobytové části domu rozšiřuje do hospodářské místnosti.

Dům mírně klesá po svažitém terénu a snaží se výškové rozdíly zapojit do vnitřní dispozice. Jednotlivé funkční plochy se liší rozdílnou výškou podlah i světlou výškou místností. Pobytová část je umístěna na volném prostranství, orientována jihovýchodním směrem a doplněna venkovní dřevěnou terasou, která je z větší části kryta střechou. Ložnicová zóna využívá volného prostoru mezi vzrostlými stromy, nedaleko od okraje lesa. Obě hmoty mají pultovou střechu se sklonem 18°. Propojovací koridor je navržen s plochou zatravněnou střechou. Okolí stavby a především její exteriér jsou doplněny systémem zpevněných ploch a opěrných zídek, které opět reagují na svažitost terénu a existující stromy.

Dům je tvořen kombinací dvou stavebních systémů, jejichž použití odpovídá rozdělení stavby na jednotlivé části. Konstrukce obou základních hmot je celodřevěná modřínová, s přiznanými konstrukčními prvky. Konstrukce propojovacího koridoru a části obytného prostoru je zděná s monolitickým stropem a inverzní izolací. Část stěn tvořících rámec krbu je rovněž monolitická, z pohledového betonu.

Čestné uznání Grand Prix OA 2003 v kategorii novostavba. 


[Na začátek stránky]