Jaroslav Wertig: Česká architektura 2002-20003

 


Dům v Boskovicích  • ADRESA - ADRESS Jan Šesták – Masarykovo náměstí, Boskovice
  • AUTOŘI - DESIGNERS Tomáš Beránek, Zdeněk Eichler, Rostislav Jakubec – ATX Architekti, s.r.o. (Brno)
  • SPOLUPRÁCE - CO-OPERATION Promed Brno, spol. s r. o.
  • INVESTOR Miloslav Otava
  • ZASTAVĚNÁ PLOCHA - 544 m2
  • OBESTAVĚNÝ PROSTOR - CUBICAL CONTENT 2553 m3
  • HLAVNÍ DODAVATEL - GENERAL CONTRACTOR ATX Architekti, s. r. o. – Rostislav Jakubec, Tomáš Indra
  • PROJEKT - DESIGN 2001
  • REALIZACE - CONSTRUCTION 2001-2002

Dům se nachází na náměstí v chráněné městské památkové zóně. Projekt vychází z urbanistické struktury zástavby v dané lokalitě. Historické jádro je tvořeno klasickou zástavbou, v průčelí orientovanou do náměstí a ve vnitrobloku s hospodářským křídlem při podélné straně parcely. Ve spodní části náměstí je charakteristickým rysem uvolněný průchod do vnitrobloku.

Na tomto principu je navržena budova s čelním objektem orientovaným do náměstí, přisazená z jedné strany ke štítu sousedního domu a z druhé strany vymezující průchod do vnitrobloku. Objekt rodinného domu uzavírá jihovýchodní stranu parcely.

Navržená stavba je v části orientované do náměstí třípodlažní. Je zastřešena částečně šikmou a částečně plochou střechou s pochozími terasami. Řešení fasády s římsou a plastickým tvarováním do náměstí je reakcí na okolní měřítko.

Objekt rodinného domu uvnitř parcely je přízemní, zastřešený pultovými střechami v kombinaci s plochou střechou nad částí zázemí a chodby. Přilehlá garáž s plochou střechou je s domem propojena pochozím roštem, krytým lehkou pergolou. Sestava těchto částí objektu vytváří prostor privátní zahrady bezprostředně propojené s interiéry domu.

V objektech jsou umístěny tři nezávislé provozy – komerční provoz se dvěma obchody v parteru orientovaném do náměstí, samostatná bytová jednotka ve druhém a třetím nadzemním podlaží čelního objektu a rodinný dům v zahradě.

Součástí zadání bylo i řešení interiéru prodejny optiky a kompletní dodávka domu. 


[Na začátek stránky]