Továrna na nábytek v Konárovicích       

 

ADRESA: Konárovice u Kolína
AUTOR: Josef Mádr (Nové Město nad Metují)
INVESTOR: ARA - továrna na nábytek
HLAVNÍ DODAVATEL: Kerson. s.r.o.
NÁKLADY: 15 mil. Kč
ZASTAVĚNÁ PLOCHA: 1980 m2
OBESTAVĚNÝ PROSTOR: 13 000 m3
PROJEKT: 1999 - 2000
REALIZACE: 2001-2002


Objekt tovarny na výrobu atypických zakázkových interiérů a nábytku je výsledkem úsilí o co nejefektivnější využití finančních prostředků investora. Koncepční a výrazová lapidárnost řešení haly vyústíla do kvádrové hmoty o půdorysu 33 x 60 m s pultovou střechou. Podél celé vyšší strany střechy a ztužujících jader jednopodlažního halového objektu je vestavěno patro pro administrativu a pomocné provozy.
Na východní straně haly je situován sklad se čtyřmi vjezdovými vraty ve směru ze dvora se zpevněnou venkovní plochou. Sklad je vnitřními vraty propojen se strojní dílnou uvnitř dispozice. Oba prostory jsou osvětleny a odvětrány střešními světlíky. Podél západní strany haly je umístěna ruční dílna, která má denní osvětlení okny ve fasádě objektu. Při severní a jižní straně haly jsou navržena dvě velká ztužující jádra, z nichž je umožněn přístup do druhého podlaží.
Ve vlastním objektu Ize poměrně drobnými úpravami variabilně rozšířit výrobu do prostoru skladu a na provizorní zpevněnou plochu před východní fasádou zrcadlově postavit novou skladovou halu stejné kapacity.
Obvodové a nosné zdivo je navrženo z tvárnic, stropní konstrukci nad ruční dílnou tvoří předpjaté železobetonové panely Spiroll, střešní konstrukce je z dřevěných příhradových vazníků podepřených průvlaky. Střešní plášt je zhotoven z dřevěných vaznic s prkenným záklopem a tepelnou izolací, jako hydroizolace střechy byla uplatněna fólie Sika. Okna a vrata jsou dřevěná.

[Nahoru]