Rekonstrukce paláce Langhans v Praze       

 

ADRESA: Vodičkova 37, Praha 1 - Nové Město
AUTOŘI: Pavla Burešová, Lenka Dvořáková, Zdeněk Heřman, Ladislav Lábus, David Mareš - AA Lábus (Praha)
SPOLUPRÁCE: Jan Drahozal, Daniel Hakl, Jan Chlumský, Petra Kandusová, Martin Matiska, Dagmar Prášilová, Křístek, Trčka a spol. - statika, Mikuláš Vavřín - zeleň
INVESTOR: Zuzana Meisnerová-Wismerová
HLAVNÍ DODAVATEL: Průmstav, a.s..
ZASTAVĚNÁ PLOCHA: 867 m2
OBESTAVĚNÝ PROSTOR: 18 585 m3
PROJEKT: 1996 - 2000
REALIZACE: 2001-2002


Pozemek sousedící s Františkánskou zahradou má původní středověkou parcelaci - je poměrně úzký, ale velmi hluboký. Stojí zde několik domů oddělených dvory a střešními terasami. Kdysi tu bylo významné centrum portrétní fotografie v Praze - ateliér Langhans. Charakteristická podoba lehkých nástaveb fotografických ateliérů na střechách domu inspirovala návrh rekonstrukce. Všechny čtyři stávající vícepodlažní objekty byly rekonstruovány a nastavěny, na místě provizorních staveb v zadní části pozemku byl vybudován další dům.
Návrh rekonstrukce navazuje na systém řazení jednotlivých domů za sebou do hloubky pozemku. Touto metodou se podařilo udržet relativně drobné měřítko stavby a vnitřním prostorám domu zachovat jejich atmosféru. Použití konceptu adice, vrstvení a nastavování bylo motivováno hledáním soudobého architektonického výrazu příbuzného s nahodilostí a s ní související příjemností prostředi historických staveb.
Různorodost stavby je založena i v jejím programu. V suterénu, přízemí a mezipatře jsou prodejní prostory, ve spodních patrech kanceláře a ve vyšších podlažích byty. Poslední objekt E bude využit jako fotografická galerie. V ose pozemku jsou mezi jednotlivými domy vnitřní dvorany, které zajištují denní osvětlení i v přízemí a napomáhají vytyčovat základní komunikační osu domu. Dispozice bytů je koncipována tak, aby každý byt využíval možnosti vizuálního kontaktu s Františkánskou zahradou i ulicí. Nástavby nad rovinou římsy jsou navrženy jako otevřené prostorové struktury chráněné vnějšími žaluziemi.

[Nahoru]